OLJE OG GASS

Statens oljeselskap bidro med 87 milliarder til statskassen i fjor

– Vi er inne i en oppgangstid.

Petoro leverte 87 milliarder kroner til staten i 2017, hele 21 milliarder mer enn året før. – Vi er inne i en oppgangstid, fastslår direktør Grethe Moen.
Petoro leverte 87 milliarder kroner til staten i 2017, hele 21 milliarder mer enn året før. – Vi er inne i en oppgangstid, fastslår direktør Grethe Moen. Foto: Petoro
Petoro leverte 87 milliarder kroner til staten i 2017, hele 21 milliarder mer enn året før.
 
– Vi er inne i en oppgangstid, fastslår direktør Grethe Moen.
 
Inntektsøkningen skyldes først og fremst økt oljepris, rekordhøy gassproduksjon og effektivisering.
 
Petoro peker på at europeisk gassetterspørsel fortsetter å øke, og at en del av veksten skyldes høyere kullpriser og at kullkraftverk blir faset ut.
 

– Må sikre fortsatt effektiv drift

– Vi er inne i en oppgangstid, nå gjelder det å sikre fortsatt effektiv drift og legge grunnlaget for fremtidig produksjon med å finne mer olje og gass, sier administrerende direktør Grethe Moen i Petoro.

Petoro er et statlig aksjeselskap som forvalter SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet.

Selskapet er rettighetshaver til om lag en tredel av de norske olje- og gassreservene, samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Norge er verdens tredje største gasseksportør og dekker nå hele 25 prosent av EUs gassetterspørsel.

Høster gevinstene

– Operatører og leverandører har de siste årene gjort en imponerende jobb for å effektivisere hele virksomheten. Nå høster vi gevinstene. Alle de nye utbyggingssøknadene er bevis på at vi er konkurransedyktige. Dette er fjorårets gledeligste oljenyhet, sier Moen.

Hun viser til at det bare i desember i fjor ble det levert inn sju nye utbyggingsplaner verdt til sammen 100 milliarder kroner.

– I inneværende år ser vi også økt aktivitet for leverandørindustrien, noe som underbygges av konjunkturundersøkelsene til Sparebank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest, sier hun.

Må intensivere letingen

Petoro fastslår samtidig at leteaktiviteten på norsk sokkel er for lav og må intensiveres: Det er behov for nye prosjekter etter de store utbyggingene på Sverdrup, Castberg og Snorre.
 

– Skal petroleumsproduksjonen opprettholdes på dagens nivå utover 2025, er det helt nødvendig å påvise ytterligere lønnsomme ressurser. Letingen i Barentshavet sommeren 2017 var en skuffelse, men vi er bare så vidt i gang med kartleggingen av dette spennende leteområdet, konstaterer Petoro.

Ettersom størrelsen på nye funn også er fallende, ser oljeselskapet positivt på at det i 2018 er planlagt flere letebrønner enn på mange år. Petoro er med i rundt 20 av disse.