BYGG

– Staten bidrar med null

VEIER KOSTER: Regjeringen har satt av 17 miliarder kroner til veier i statsbudsjettet for 2009 - og mener samferdselssatsingen er historisk.
VEIER KOSTER: Regjeringen har satt av 17 miliarder kroner til veier i statsbudsjettet for 2009 - og mener samferdselssatsingen er historisk.Bilde: Truls Tunmo

Ifølge Hoksrud, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, er 17 milliarder til vei ingen økning i det hele tatt.

– Prisstigningen har vært på 10 prosent på investeringer i veisektoren. Det i seg selv gjør at det ikke er noen reell økning til vei i 2009-budsjettet i forhold til nåværende budsjett på 15,5 milliarder kroner. Selv om det skulle bli lavere prisvekst neste år, har de siste årene vist at etterslepet på veiene fortsetter å øke. Så de såkalte økte bevilgningene vil uansett ikke være nok til å dekke vedlikeholdsforfallet og kostnadsveksten, sier Hoksrud.

SKEPTISK: Bård Hoksrud mener regjeringens veisatsing er en ren bløff. Arkiv

Grådig

Han mener dessuten at statens grådighet overfor bilistene går over alle grenser.

– Det er direkte frekt av regjeringen bare å øke veibevilgningene med 10 prosent når bompengeinntektene alene vil utgjøre 20 prosent mer enn året før – og faktisk bli større enn den statlige andelen. De kjøper vei på avbetaling og velter kostnadene over på bilistene. Statens bidrag er i realiteten null kroner. Veibudsjettet er en bløff, sier Hoksrud.

Les også: Dødsveien RV3: - En skam

Svikter Soria Moria

Hoksrud viser til Soria Moria-erklæringen og mener at denne sviktes i forhold til hovedmålene i samferdselspolitikken.

– Her står det at hovedmålene skal være økt trafikksikkerhet og at «regjeringen vil styrke arbeidet med nullvisjon som sier at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken». Men realiteten er at dødsulykkene har økt med 20 prosent så langt i år, sier Hoksrud.Prosjektfinansiering avvist

FrP-politikeren kritiserer også regjeringen for å droppe utredninger av prosjektfinansierte veistrekninger.

– Prosjektfinansiering er blitt avvist. Det gjelder også muligheter for lånefinansiert utbygging av vei i regi av statlige selskaper. Nå er realiteten at man bruker investeringsmidlene på vedlikehold, slik at etterslepet på nye veiinvesteringer øker. Dette er i direkte strid med forutsetningene i Nasjonal transportplan, sier Hoksrud.

Regjeringen har kalt neste års veibudsjett for historisk samferdselssatsing.

– Det som er historisk, er å konfiskere enda mer penger fra bilistene. Ikke bare til vei, men både til kollektivtransport og rassikring. Ikke engang dette greier regjeringen å finne penger til på egen hånd, sier Bård Hoksrud.

Les også:

Fornøyde folk

Hans kollega i transport- og kommunikasjonskomiteen, Irene Johansen (A), er ikke enig i at løftet om mer penger til vei ikke er en realitet.

– Vi har fulgt opp vedtaket i Nasjonal transportplan i årets budsjett. En økning på 1,6 milliarder kroner er en reell økning etter min mening. Jeg tror folk er fornøyd når de ser at veier blir bygd, sier Johansen.

Til kritikken av bruken av bompengene har hun følgende kommentar.

– Penger til vei skal fortsatt være et spleiselag mellom det offentlige og private.Tror på prisnedgang

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities tror Bård Hoksrud tar feil i forhold til en eventuell prisstigning i veisektoren.

– Oljeprisen har falt, og det bidrar til at asfalt blir billigere. Derfor tror jeg ikke på en prisstigning på 10 prosent. Ut ifra makroøkonomiske forhold er det ikke mye som tyder på en prisvekst, men snarere tyder ting på at prisene kan falle, sier Andreassen.

Les også: Trysil blir gigantisk: Ordføreren frykter trafikkaos

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.