OFFSHORE

Snorre A kunne sunket

KRITISK: Gasslekkasjer under flytende plattformer som Snorre A er plattformesjefenes mareritt. Konstruksjonen kan miste oppdriften og havarere.FOTO:STATOIL
KRITISK: Gasslekkasjer under flytende plattformer som Snorre A er plattformesjefenes mareritt. Konstruksjonen kan miste oppdriften og havarere.FOTO:STATOIL
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
29. nov. 2004 - 10:46

Gasslekkasje fra havbunnsutstyret under Snorre A er sikkerhetsmessig en av de farligste situasjonene for denne typen plattformer. Årsaken er ikke eksplosjonsfaren, men at selve plattformen kan miste oppdriften og havarere.

Det oppstod en svært farlig situasjon under forberedelsene til boring av et sidesteg fra injeksjonsbrønnen P-31 på Snorre A plattformen.

Brønnen var på forhånd stabilisert med tungt boreslam. Da et produksjonsrør ble trukket ut, kom det likevel gass inn i boreslammet. Det ble registrert gass på plattformen, og det ble også oppdaget at det lakk gass fra havbunnsutstyret.

Snorre A er i prinsippet en halvt nedsenkbar flytende plattform som holdes på plass av strekkstag.

Prinsippet er at plattformen senkes ned, deretter festes strekkstagene, som går fra havbunnen til pontongene i bunnen av den flytene konstruksjonen. Da strekkstagene var ferdig festet, så ble Snorre A deballastert, og den fløt høyere i vannet og stagene ble belastet.

Presser gassen

Under en bore- og brønnoperasjon i den kombinerte vann- og gassinjeksjonsbrønnen P-31 på Snorre A plattformen, oppstod en gasslekkasje ved 19-tiden den 28. november.

Lekkasjen oppstod da Statoils borekontraktør, Smedvig Drilling, skulle trekke det indre foringsrøret. Dette røret brukes for gassinjeksjonen.

Umiddelbart begynte borelaget å pumpe tungt boreslam ned i brønnen. – Målet er at boreslammet skal presse gassen tilbake slik at vi kan få anledning til å jobbe i brønnen og stanse lekkasjen, sier Øivind Reinertsen, Statoils områdedirektør for Tampen-området.

Samtidig ble - av sikkerhetsmessige grunner, alt annet personell om bord, totalt 180 personer, evakuert til omkringliggende installasjoner.

Oppdrift

Tidligere har borerigger kantret og menneskeliv gått tapt på grunn av såkalte brønnspark med påfølgende gasslekkasje og manglende oppdrift.

P-31 er en avansert flergrensbrønn med en indre og et ytre foringsrør. Det indre foringsrøret brukes for å injisere gass, mens det ytre røret føres lengre ned i formasjonene for å injisere vann.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.