SAMFERDSEL

Snart kan utenlandske sjåfører få norske veiforhold rett i GPS-en

Med vegvesenets nye informasjonsmetode kan alle sjåfører få med seg norsk trafikkinformasjon, uavhengig av språk.
Med vegvesenets nye informasjonsmetode kan alle sjåfører få med seg norsk trafikkinformasjon, uavhengig av språk.

For å minske risikoen for ulykker blant utenlandske sjåfører tar Statens vegvesen i bruk den europeiske standarden DATEX II for overføring av vei- og trafikkinformasjon.

Modellen skal gjøre data om reisetider, vær, veiarbeid, hendelser, stengte veger og kamerabilder bedre tilgjengelig enn i dag.

Helhetlig trafikkinformasjon

– Hovedhensikten med modellen er å oppnå helhetlige trafikkinformasjonstjenester i hele Europa, sier Kjersti Leiren Boag, prosjektleder for modellen i Vegdirektoratet.

Modellen er språkuavhengig, noe som forenkler informasjonsutveksling over landegrensene og gjør at trafikantene kan motta trafikkinformasjon på sitt eget språk når de kjører gjennom Europa.

Ved å ta i bruk DATEX II håper Statens vegvesen på å nå ut med informasjon til utenlandske sjåfører i Norge, eller sjåfører som skal inn i Norge, på en bedre måte enn i dag.

– Vi håper informasjonen gjør at vi vil nå ut til flere sjåfører enn vi gjør i dag, og at det kan være med på å bedre trafikkbildet langs norske veier, spesielt om vinteren, sier Boag.

Les også: 3D-modellering av veiprosjekter reduserer ekstrakostnadene fra 20 til 5 prosent

Tilbyr data til GPS

Boag forklarer at DATEX II er basert på moderne teknologi med en omfattende og godt strukturert datamodell med detaljert innhold. Det blir en betalingstjeneste, som kan lastes ned på navigasjonssystemer og GPS-er.

– Det betyr at utenlandske tjenesteleverandører av navigasjonssystemer kan lage tjenester hvor data om norske veiforhold presenteres på de språk deres kunder bruker, sier Boag.

Hun understreker at Statens vegvesen ikke vil tilby GPS-løsningene selv, men at de tilbyr data til leverandører av denne type tjenester.

– Vi serverer våre data til andre som skal lage tjenester, det er ikke vi som lager selve tjenesten. Vi sørger kun for at vi har riktige data som når ut til trafikantene på rett sted og til rett tid, forklarer hun.

Data om reisetider, vær, veiarbeid, hendelser, stengte veger og kamerabilder blir bedre tilgjengelig med DATEX II. Statens vegvesen

Testes over landegrenser

Statens vegvesen holder nå på å teste ut DATEX II i samarbeid med svenske Trafikverket.

– Der har tjenesten vært i bruk en god stund. Nå skal vi prøve ut et samarbeid for å se hvordan det fungerer over landegrensene, sier Boag.

Les også:

Håper på blåblå storsatsing på transportforskning

Frykter konkursboom med flere utenlandske entreprenører

Norges nye veiforbilde har 2178 km motorvei, 93 mrd. i gjeld