KRAFT

Smarte målere gjør at Statnett kan koble ut forbruk når nettet holder på å gå ned

Testet ut løsning som kan hindre omfattende strømbrudd.

Ved anstrengte forsyningssituasjoner i fremtiden kan Statnett koble ut lite kritisk strømforbruk som elektriske kjeler, fjernvarmeanlegg og ventilasjonssystemer en kort periode for å slippe å mørklegge et helt område.
Ved anstrengte forsyningssituasjoner i fremtiden kan Statnett koble ut lite kritisk strømforbruk som elektriske kjeler, fjernvarmeanlegg og ventilasjonssystemer en kort periode for å slippe å mørklegge et helt område. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
12. nov. 2014 - 10:30

Det må alltid produseres like mye strøm som det brukes. I dag er det kun kraftprodusenter og noen få store industrikunder som bidrar med fleksibilitet når strømforbruket er svært høyt, eller når feil i nettet eller i kraftverk truer strømforsyningen.

Men nå tester Statnett ut ny teknologi og forbruksstyring også hos mindre kunder. Ved bruk av smarte strømmålere vil Statnett nemlig i anstrengte perioder kunne fordele tilgjengelig kraft etter reelle behov, og på den måten kunne forhindre omfattende strømbrudd.

Testingen foregår i Lofoten/Vesterålen/Harstad-området i samarbeid med Lofotkraft, Trollfjord Kraft, Hålogaland Kraft og Vesterålskraft, fordi dette området har vært plaget av feil og mørklegging de siste årene.

Les også: Norske kjeler tar unna kraftoverskudd i Tyskland

Kundene merker lite

Prosjektet ble startet for et års tid siden.

Statnett og de underliggende nettoperatørene i regional- og distribusjonsnettet har i løpet av året utviklet funksjonalitet i prosessanleggene, og sikker datakommunikasjon seg imellom og ut til de smarte målerne som kundene som er med i prosjektet fikk installert.  

27 kunder er med i AMS-utkoblingsdelen av prosjektet. Både offentlige bygg, industri og næringsbygg var med, men ingen enkelthusstander. Tilsammen hadde de en installert ytelse på drøye 20 MW.

Selve testingen ble gjennomført i forrige uke, ved at Statnett koblet ut forbruk fra sin regionsentral i Alta.  På det meste opp mot 5 MW som ble koblet ut.

Utstyret som var installert gjorde at Statnett kunne koble ut kun deler av kundenes strømforbruk, slik at de ikke skal merke det i særlig grad. Elektriske kjeler, deler av ventilasjonsanlegg og fjernvarmeanlegg er eksempler på anlegg som ble koblet ut.

Les også: Varmepumpeforeningen vil fjerne fritak for elavgift i nord

Vellykket test

Test-logger skal analyseres fremover, og den endelige rapporten blir ikke klar før på nyåret. Men resultatene så langt viser at det er fullt teknisk mulig å styre forbrukslast på denne måten.

– Det ser veldig positivt ut. På vår regionalsentral i Alta hadde vi full oversikt over tilgjengelig last som var klar til å kobles ut. Utkoblingen fungerte stort sett på alle lastobjekter. Det var litt rusk noen få steder, men hovedbolken gikk helt som planlagt, sier leder for Statnetts smartgridprogram, Stig Løvlund, til Teknisk Ukeblad.

Det tok under ett minutt før utkobling av last hos flere nettselskapers kunder hadde målbar effekt i kraftsystemet. Sanntidsovervåkning av reell tilgjengelig fleksibel last er en ny funksjonalitet i driftssystemet til både Statnett og regionale nettselskaper.

–Den målrettede utkoblingen vi her har testet ut, gir oss nye virkemidler sammenlignet med hva vi har hatt tidligere. Istedenfor å mørklegge et område for å berge så mye vi kan av systemet, kan vi her «gråe ut» et område ved bruk av fleksibelt forbrukslast og slik redusere konsekvensene for området, sier Løvlund.

Les også: Smart lading av elbiler skal kutte kapasitetsbehovet med 25 prosent

Stor skala

Dersom resultatene viser seg å være så gode som det kan se ut til, ser Statnett for seg at teknologien om noen år blir brukt i stor skala.

– Ser du for deg at Statnett bør få rollen å styre et slikt marked for utkobling av kraft?

– AMS skal rulles ut innen 2019, og vårt motiv er å undersøke dette nærmere. Det første steget er å teste en teknisk løsning som viser at dette faktisk er mulig å gjøre. Vi har masse å lære om hvordan lastene oppfører seg, både når vi kobler ut og inn. Varme kan for eksempel kanskje få høyere last når man kobler inn enn ut. Det er også viktig at man i fremtiden drifter systemet basert på markedsløsninger. Det er en stor jobb som vi ikke har begynt å se på, sier Løvlund.

– Dere styrer jo allerede flere markeder for regulerkraft, da kan dere vel også styre dette?

– Det er viktig å først teste teknologien før vi begynner å tenke på løsninger for markedsdesign. Det er ikke lenge til 2019, og det er viktig at Statnett er med å sette noen premisser for hvordan dette skal brukes.

Kundene skal kompenseres

Løvlund ønsker et samspill mellom Statnett og de underliggende nettoperatørene.

– Men Statnett må vel kunne overstyre dem i bruken av lastutkoblingen?

– Statnett ønsker grundig dialog med aktørene, og det må være klare spilleregler for hvem som bruker lastene som kan kobles ut, så man ikke selger skinnet flere ganger, sier Løvlund.

For å få kunder med på lastutkobling i fremtiden, må de ifølge Løvlund oppnå en gevinst med å være med. Dessuten mener han det må være enkelt og ubyråkratisk å bli med i ordningen.

Les også:

Løpende informasjon kan redusere kraftforbruket med 11 prosent

Da kundene måtte betale for effekt i stedet for forbruk, gikk strømforbruket ned med 20 prosent

Slik vil nettselskapene holde nettleia oppe i fremtiden  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.