Smart sikkerhetssele skal forhindre bilulykker

Smart sikkerhetssele skal forhindre bilulykker
Ved å mål esjåførens hjerterytme og respirsjonashyppighet håper spanske ingeniører på å redusere antallet ulykker som skyldes tretthet på veien. Bilde: Harken

Hvert år skjer det mer enn 1,2 millioner trafikkulykker i Europa. 8,3 prosent av disse skyldes at sjåføren sovner bak rattet, viser tall fra eSafety Forum.

For å forhindre denne type ulykker, har en gruppe spanske ingeniører nå utviklet en smart sikkerhetssele, ifølge ingeniøren.dk.

Måler hjerterytme

Den nyutviklede sikkerhetsselen overvåker sjåførens tretthet ved å måle hjerterytme og respirasjonsrate.

Når sjåførens hjerterytme faller vil sikkerhetsselen gi beskjed om at det er tid til å finne en rasteplass og ta en pause fra kjøringen.

Selen er laget slik at den filtrerer ut all bevegelse og vibrasjon fra kjøretøyet.

Vil øke reaksjonsevnen

Prosjektet som har utviklet sikkerhetsselen heter Harken, og er finansiert av EU 7. programmet.

Systemet er utviklet i et samarbeid mellom industrien, flere universiteter og teknologisentre. Det er så langt kun testet på lukkede provestrekninger, og er klart til testing på virkelige veier.

Målet med prosjektet er å øke sjåførers reaksjonsevne ved å gjøre dem oppmerksomme på hvor trøtte de er.

Se video om prosjektet i videovinduet under. Den ferdigstilte løsningen skal ligne en vanlig sikkerhetssele., ifølge Harken.