KRAFT

Slik vil de lage strøm av tett trafikk

California vil teste piezoelektriske veier.

Tett trafikkerte veier kan tenkes å kunne generere strøm. Dette utforskes i California.
Tett trafikkerte veier kan tenkes å kunne generere strøm. Dette utforskes i California. Bilde: Johansen, Erik

Hva om veiene kunne produsere elektrisitet? Da kunne tungt trafikkerte veier bli en kilde til energi. 

Dette utforskes nå av amerikanske California Energy Comission, som skal bruke to millioner dollar (ca 16 millioner kroner) på å studere hvorvidt piezoelektriske krystaller i veibanen kan produsere lønnsom elektrisitet, skriver nyhetsbyrået AP.

Prinsippet er ganske enkelt: Krystaller som presses sammen genererer en elektrisk ladning og en strømpuls. Jo mer krystallen presses sammen, jo større blir spenningen. Om krystallen strekkes, får man tilsvarende negativ spenning.

Så er tanken å integrere slike krystaller i veien, slik at den mekaniske energien passerende biler utøver på veien kan brukes til å generere strøm.

Testet ut tidligere

Når piezoelektriske materialer trykkes sammen, genereres en spenning.
Når piezoelektriske materialer trykkes sammen, genereres en spenning. Foto: Tizeff/Wikimedia

Tanken er ganske åpenbar, og derfor på ingen måter ny. Lignende prosjekter er gjort i andre deler av verden, og i Israel er en del av en motorvei utstyrt med dette. Men det er snakk om et ti meter langt veistykke, bygget i forbindelse med uttesting av teknologien.

Amerikanerne har latt seg inspirere av det israelske prosjektet, og i California har de utredet mulighetene. Så hører det med til historien at det israelske prosjektet er i ferd med å avvikles, ifølge AP. 

Innowattech, selskapet som utviklet generatorene i Israel ser ikke ut til å være i drift, ettersom nettsidene deres ikke lenger eksisterer.

I California ønsker de nå å finne ut om det er mulig å få lønnsom energiproduksjon ut av dette. De er derfor i ferd med å finne et universitet eller en annen institusjon som kan utføre et studie for dem.

Lignende studier er utført i Nederland, Italia og Japan, uten at det har gitt noen utbredelse av piezoelektriske motorveier. I Italia skulle den israelske teknologien testes, men selskapet som laget utstyret trakk seg, skriver AP.

«Gratis» strøm

Likevel er det også ganske åpenbart at mye «gratis» energi i form av vibrasjoner går tapt, og at det egentlig bare er å høste inn dette, på samme måte som vi gjør med sol og vind. Men det vil selvsagt være et tapsprosjekt dersom det ikke er lønnsomhet i det.

Ingen steder har så høy trafikktetthet som California, så det kan likevel hende at det kan gjøres lønnsomt. 

California Energy Comission har tidligere sett på muligheten, i en rapport bestilt fra DNV KEMA i 2013 (PDF). Her kom det frem at energien per kvadratfot må være minst 300 watt før en slik løsning vil være lønnsom. 

På tidspunktet rapporten ble skrevet, var det flere leverandører av slike systemer. Disse hadde priser på mellom 0,24 og 1,4 kroner per kilowattime, avhengig av system. 

Dette inkluderer imidlertid ikke alltid hele systemet. Det er blant annet behov for å lagre energien som genereres i batterier langs veien.

Rapporten estimerer en pris på 1,6 kroner per kilowattime som mer realistisk, og at levetiden til slike systemer må undersøkes nærmere. 

Myndighetene i California skal gjøre småskalatester i felt, og undersøke hvor effektiv teknologien vil være til å generere energi.

Kan brukes til veibelysning

Om det genereres nok energi, kan denne for eksempel brukes til å forsyne veibelysning og annet elektrisk utstyr langs veien.

Men i realiteten er det snakk om mikrowatt for hvert kjøretøy som passerer, ifølge en rapport fra University Transportation Research Center (PDF), så dette vil bare være aktuelt på tungt trafikkerte veier.  

En rapport om energihøsting fra veier utgitt av New York State Energy Research and Development Authority (PDF) i desember 2014 avfeier bruk av piezoelektriske generatorer fordi prisen er for høy. Store veistrekker må utstyres med teknologien, så det beskrives som ikke økonomisk gjennomførbart.

Målet for California er likefullt at denne energien skal inngå i Californias mål om 50 prosent fornybar energi innen 2030. Selv om det åpenbart kan diskuteres hvorvidt biler med forbrenningsmotor som genererer energi kan sies å være fornybar.

På sikt ser pådriverne for seg at teknologien skal kunne gi strøm til hele byer. Pengene til prosjektet tas fra et investeringsfond for fornybar energi.

Les mer om: