Slik skal Norge bli bedre på å forebygge kvikkleire

Gjerdrum-utvalget vil ha leveringsplikt på grunnundersøkelser og kartlegge større fareområder.

Slik skal Norge bli bedre på å forebygge kvikkleire
Fra fremleggelsen av Gjerdrum-utvalgets andre delrapport. F.v. utvalgets leder Inge Ryan, olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Joachim Seehusen

Hvordan bli bedre på å forebygge kvikkleireskred?