Skipsfart: IMO-tiltak for utslippskutt får kritikk

FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i juni nye tiltak som skal sørge for at målene om 50 prosent utslippskutt innen 2050 skal nås. Tiltakene møter kritikk.

Skipsfart: IMO-tiltak for utslippskutt får kritikk
Det krever mye energi å dytte et skip gjennom vann. IMOs mål er å kutte klimagassutslipp med 40 prosent før 2030. To nye indekser er lansert som verktøy for å nå målene. Foto: Tore Stensvold

Miljøambisjonene som ble vedtatt av International Maritime Organization i 2018, betyr at skipsfarten skal kutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 og med minst 50 prosent innen 2025.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.