Skal doble maritim eksport – må utvikle mer nullutslippsteknologi

Regjeringen skal doble eksporten innen 2030. En optimistisk maritim næring graver dypt og går bredt for å konkretisere hvordan det skal skje.

Skal doble maritim eksport – må utvikle mer nullutslippsteknologi
Brunvoll utvikler og produserer de mest avanserte framdriftssystemene, propeller og thrustere i Molde, Volda og Dalen. 80 prosent går til eksport. Foto: Brunvoll

All skipstransport skal kutte utslipp radikalt fram mot 2050. Foreløpig er bare 0,1 prosent av verdens skipsflåte nullutslippsfartøy. Det er i hovedsak små fartøy og ferger.