ROMFART

Satellittutvikling drevet av studenter legger til rette for økt vekst og samarbeid

Orbit NTNU foreslår å sende opp en 1U CubeSat på den første oppskytningen fra Andøya Spaceport i 2021.

ESTCube-1 var den første estlandske satellitten. Den er av typen 1U CubeSat og veier ca 1 kilo. Det er en slik type Orbit NTNU foreslår å sende opp fra Andøya Spaceport.
ESTCube-1 var den første estlandske satellitten. Den er av typen 1U CubeSat og veier ca 1 kilo. Det er en slik type Orbit NTNU foreslår å sende opp fra Andøya Spaceport. Foto: University of Tartu, ESTCUBE team/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
Håkon Edvard Kindem, Orbit NTNU
17. sep. 2020 - 10:00

Et nytt romkappløp er i full sving. Nye satellittkonstellasjoner er under utvikling, antall rakettoppskytninger øker og bruken av data fra verdensrommet er større enn noen gang.

Norsk romindustri har vært relativt stabil blant noen få aktører, men ser nå vekst innen blant både etablerte selskaper og startups, som en del av økningen i den globale romindustrien.

Norge har det som skal til for å ta andeler av disse markedene. Vi har etablert romindustri, deltakelse i den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA og engasjerte student- og forskningsmiljøer ved norske universiteter. Andøya Spaceport med sin unike geografiske plassering for polare oppskytninger har fått startfinansiering som åpner for nye prosjekter og samarbeid. NAROM, NOSA, og industri gjennom NIFRO har fått økt fokus på samkjøring av aktiviteter og utnyttelse av synergier i det norske rommiljøet.

Satellittutvikling drevet av studenter vil tilrettelegge for økt vekst og samarbeid mellom norske universiteter, forskningsmiljøer og industri.

Rommiljø ved NTNU

Studenter ved NTNU har bygget opp et rommiljø på mer enn 150 studenter der 75 er medlemmer av Orbit NTNU.

Orbit NTNU ble etablert i 2018 og ferdigstiller nå sitt første satellittprosjekt som ligger an til å skytes opp tidlig 2022. Organisasjonen som gir romrelatert prosjekterfaring ved utvikling av CubeSats har blitt en rekrutteringsarena for forskningsprosjekter og norske bedrifter. Kombinasjonen av et stort miljø og frivillig arbeid gir en unik evne til hurtig omstilling og utnyttelse av oppdukkende muligheter. Disse faktorene legger til rette for effektive tiltak med stor gjennomslagskraft fra statlige aktører.

Rekruttering til nye bedrifter

Det er et stort potensial i det norske rommiljøet som kan utnyttes ved bruk av synergier og muligheter for samarbeid. Norske bedrifter, NAROM, FFI og Andøya Spaceport representerer et kunnskapsgrunnlag som kan drive studentmiljøer og rekruttering inn til nystarting av bedrifter.

Organisering av disse ressursene vil gi økt oppmerksomhet internasjonalt og videre trekke individer og ressurser inn i norske satsinger. Så, hvordan kan disse mulighetene utnyttes? Hvordan kan en nasjonalt samkjørt satsing settes i gang?

Orbit NTNU foreslår å sende opp en 1U CubeSat på den første oppskytningen fra Andøya Spaceport. Dette er et kostnadseffektivt prosjekt som vil sende et tydelig signal om satsing på romteknologi i Norge og sette norske studenter i fokus.

Orbit NTNU har allerede utviklet en satellitt og kan utnytte denne erfaringen til å hurtig produsere en CubeSat som blir ferdig før første oppskytning i Q4 2021. Orbit NTNU drar også nytte av SmallSat Lab ved Institutt for Elektroniske Systemer på NTNU.

Skjæringspunktet utdanning, forskning og næring

Studentdrevet utvikling av satellitter ligger rett i skjæringspunktet mellom utdanning, forskning og næringsdrift, og vil tilrettelegge for samarbeid mellom norske universiteter, forskningsmiljøer og industri. Utviklingen av denne satellitten vil fungere som et forprosjekt for samkjøring av romteknologisk utdanning i Norge og tidlig sette presedens for involvering av studenter ved ASP. NAROM og Norsk Romsenter får samtidig etablert en effektiv arena som gjør det lettere å sette inn fokuserte tiltak rettet mot utdanning og støtte av norske bedrifter.

Det har blitt satt i gang flere tiltak for å gi økt samarbeid og samspill innen norsk romvirksomhet. Den romteknologiske studentmassen ved NTNU er en vital brikke i dette arbeidet som kan bli avgjørende for videre vekst i norsk romindustri. En 1U satellitt – Bygget av norske studenter, støttet av industri og skutt opp fra Andøya Spaceport kan markere begynnelsen på en ny æra for norsk romsatsing.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.