IT

Sannhetens time for Høyre

FÅR SVAR: Under landsmøtet i mai bestemte Høyre å holde prosessen i gang, ikke stenge døren for datalagringsdirektivet. Nå går den interne høringsperioden mot slutten.
FÅR SVAR: Under landsmøtet i mai bestemte Høyre å holde prosessen i gang, ikke stenge døren for datalagringsdirektivet. Nå går den interne høringsperioden mot slutten. Bilde: Scanpix

Datalagringsdirektivet

  • Vedtatt i EU i 2006 som en reaksjon på terrorangrepene i New York, Madrid og London.
  • Har en EU-hjemmel som gjør det EØS-relevant, noe som normalt betyr at det skal innlemmes i norsk lov. Norge har som EØS-land reservasjonsrett, men denne har aldri vært brukt.
  • Direktivet er omstridt i mange land, og i Norge har regjeringspartiene SV og Sp skrevet inn sin motstand i Soria Moria-II. Ap trenger Høyres støtte i Stortinget.
  • Motstanderne hevder at en eventuell gevinst for politiet ikke veier opp for svekkelsen av personvernet. Tilhengerne sier direktivet er et viktig redskap for politiet i kampen mot kriminalitet.
  • Direktivet krever at trafikkdata, altså når kontakt ble gjort og med hvem, skal lagres mellom seks og 24 måneder. Innholdet i mobilsamtaler og e-poster skal ikke lagres.

(©NTB)

En lang, intern høringsperiode går mot slutten, men det er lite som tyder på at ja-flertallet ryker.

Bakgrunn: Dette bør du vite om DLD

Overligger

Saken ligger over fra landsmøtet i mai, der det etter partileder Erna Solbergs inngripen i debatten ble bestemt å holde prosessen i gang, ikke stenge døren.

Direktivet har slumret seg gjennom sommeren og en ny behandling i fylkeslangene. Nå skal alle innen fredag 27. august sende svar på en del nøkkelspørsmål til Høyres hovedorganisasjon, som så legger saken fram på et sentralstyremøte 3. september i Tønsberg.

Kommentar: Er Stortinget på nett?

Samler svarene

Ikke alle lokallag skal stemme over direktivet. Flere velger å stå på årsmøtevedtaket fra i våres. Rogaland Høyre skal bare styrebehandle direktivet og lander trolig på et knapt ja-flertall, mens Hordaland har sagt knapt nei.

– Jeg har ikke oversikt over hva fylkeslagene vil sende inn. Bildet fra landsmøtet var jo at noen sa tvert nei, men andre sa betinget ja og ønsket at den interne prosessen skulle fortsette. Nå skal vi samle svarene og legger fram materialet for sentralstyret, sier generalsekretær Lars Arne Ryssdal til NTB.

Les også: Si hei til «iPhone-direktivet»

Nei-bastion

Oslo Høyre er en nei-bastion, og fylkesleder Michael Tetzschner har ikke endret oppfatning. Han mener stadig at EUs datalagringsdirektiv griper inn i folks privatliv på en uakseptabel måte og at Høyre må være villig til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

– Vi står på årsmøtevedtaket. Substansen i saken er den samme, og vår grunnholdning ligger fast, sier Tetzschner. (©NTB)

NITO sier nei til DLD

Les mer om: