ENERGI

Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

Krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Storheia vindpark er den største av vindparkene til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW. Foto:
Storheia vindpark er den største av vindparkene til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW. Foto: Foto: Heiko Junge/NTB
11. okt. 2021 - 12:12

Høyesterett gir medhold til reineierne i Fosen. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slår Høyesterett fast.

Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige. Utbyggerne må betale reineiernes sakskostnader.

Behandlet i storkammer

Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

– På den bakgrunn så Høyesterett det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak, heter det.

– En viktig seier

– En viktig seier for reindriften i Fosen, som har stått i dette i mange år. Det er en veldig viktig dom i reindriftsnæringen, sier advokat Andres Brønner i Sør-Fosen Sitje til NRK.

Også reineiere og leder for Sør-Fosen Sijte Leif Arne Jåma er glad for dommen.

– Det er stor glede blant alle oss om er berørt. Vi har fått anerkjent våre rettigheter i Norges høyeste domstol, sier Jåma til kanalen.

SVs Lars Haltbrekken kaller dommen en knusende seier for samene.

– Dommen viser at norske myndigheter igjen har brutt helt fundamentale rettigheter for vårt eget urfolk, sier han.

SV spår at dommen vil få store konsekvenser for alle nye inngrep i reindriftsområdene.

– Vi vil løfte dette inn for Stortinget. Vi må nå få en ny gjennomgang av alle planlagte utbygginger i reindriftsområder. Blant annet den planlagte gruvedrifta i Repparfjorden i Finnmark, som kommer i sterk konflikt med reindrifta, sier han.

Les også

Gruveselskap får bore i Finnmark selv om reineiere protesterer

Sametingspresidenten: – Dette er stort

Reindriftssamenes seier i Høyesterett over vindkraftutbyggerne på Fosen kan få betydning for planlagte vindkraftutbygginger, mener sametingspresidenten.

– Dette er stort. Jeg fulgte voteringen på nett og er på vei til åpningen av Stortinget klokka 13. Det hadde jeg egentlig grudd meg til, for hadde de tapt, synes jeg det hadde vært tungt å feire demokratiet og rettsstaten. Nå synes jeg vi har alle grunner til å gjøre det, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) til Adresseavisen.

– Dette er et varsku til framtidige konsesjoner, men også konsesjoner som allerede er gitt, og det er også et varsku til dem som investerer i vindkraft, om at samiske rettigheter ikke er ivaretatt godt nok i det norske konsesjonssystemet, sier hun.

Krever riving

Folkebevegelsen Motvind Norge krever i lys av dommen at anleggene på Storheia og Roan, som har til sammen 151 vindturbiner, må rives.

– Det er ulovlig bygging, kort og godt. De hadde ikke hjemmel til å bygge, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge, til NRK.

Advokat Brønner deler dette synet.

– Vi avventer nå i første omgang hva Fosen Vind og Olje- og energidepartementet vil gjøre med dette, sier han.

Olje- og energidepartementet skriver i en epost til NRK at de har merket seg avgjørelsen fra Høyesterett, og at dommen utløser behov for en avklaring av situasjonen.

– Departementet vil sette seg grundig inn i avgjørelsen og må komme tilbake til hvordan saken skal håndteres videre, heter det i eposten.

Fosen Vind: – Overrasket

– Dette er en helt ny situasjon, og vi må avvente vurderingene av dommen hos konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind til Adresseavisen.

– Dette kom helt overraskende på oss. Vi har forholdt oss til at vi har alle nødvendige konsesjoner og tillatelser. Vi fikk konsesjon i 2013 etter en grundig konsesjonsrunde der alle parter ble hørt – også samene.

Han vil ikke svare på om det er aktuelt å rive anleggene.

– Nå avventer vi departementets vurderinger. Før det har vi ingen flere kommentarer, sier Steen.

 

Les også

Rakk fristen for skattelettelser: Nå er kraft fra land til Draugen og Njord godkjent

Viktig prøvestein

Beslutningen i Høyesterett blitt ansett som den viktigste for norske reindriftssamer i moderne tid, skriver Adresseavisen.

Saken er blitt sett på som en prøvestein på norske reindriftssamers rettigheter opp mot FN-konvensjonens artikkel 27.

I Frostating lagmannsrett ble reineierne tilkjent nesten 90 millioner kroner i erstatning. Erstatningen er ikke en del av ankesaken.

Vedtak fra 2010

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) traff i 2010 vedtak om konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida utøver reindrift.

Reineierne mente at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013.

Saken ble så tatt til retten. Fosen Vind fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdig i 2019 og 2020. De er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa.

Storheia vindpark var ferdig i 2019 og investeringskostnaden var på vel tre milliarder kroner.

Fra Fosen-aksjonen utenfor departementene onsdag 1. mars.
Les også

20 ungdommer tiltalt: – Det er Støre og Aasland som burde straffes

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.