Regjeringens klimakur bruker feil tall – og bommer på utslipp og tiltak

Klimakur bruker utslippstall regnet ut fra salg av bunkersolje. Bruker man AIS-data og beregner ut fra skipenes reelle aktivitet, blir utslippene høyere.

Regjeringens klimakur bruker feil tall – og bommer på utslipp og tiltak
Lasteskip seiler på kontinentet og bunkrer, mens utslippene i stor grad skjer i norske farvann. Bilde: Wiki Commons/Bert Knottenbeld

I et høringsbrev til Miljødirektoratet om Klimakur 2030, skriver Grønt skipsfartsprogram (GSP) at Miljødirektoratet bruker feil metode for å beregne utslippstall.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.