Klimakur 

Regjeringens klimakur bruker feil tall – og bommer på utslipp og tiltak

Klimakur bruker utslippstall regnet ut fra salg av bunkersolje. Bruker man AIS-data og beregner ut fra skipenes reelle aktivitet, blir utslippene høyere.

Lasteskip seiler på kontinentet og bunkrer, mens utslippene i stor grad skjer i norske farvann.
Lasteskip seiler på kontinentet og bunkrer, mens utslippene i stor grad skjer i norske farvann. (Bilde: Wiki Commons/Bert Knottenbeld)

Klimakur bruker utslippstall regnet ut fra salg av bunkersolje. Bruker man AIS-data og beregner ut fra skipenes reelle aktivitet, blir utslippene høyere.

I et høringsbrev til Miljødirektoratet om Klimakur 2030, skriver Grønt skipsfartsprogram (GSP) at Miljødirektoratet bruker feil metode for å beregne utslippstall.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå