KARRIERE

Regjeringen vil endre reglene for dagpenger og utdanning

Tre konkrete forslag.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å ta en deltidsutanning – eller å fullføre en påbegynt utdanning.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket, slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å ta en deltidsutanning – eller å fullføre en påbegynt utdanning. Bilde: Åserud, Lise/NTB Scanpix
Ina AndersenIna AndersenJournalist
2. feb. 2016 - 13:44
Vis mer

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår å endre regelverket slik at det blir enklere for permitterte og arbeidsledige å ta en deltidsutdanning – eller å fullføre en påbegynt utdanning.

Statsråden kaller dagens regelverk for rigid og firkantet, og ønsker å gjøre forbedringer, for å rydde unna en del av urimelighetene som er der, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

NRK har tidligere omtalt saken.

Teknisk Ukeblad har skrevet en rekke artikler om problemene arbeidsledige møter, når de ønsker å ta deltidsutdanning, blant annet om en arbeidsledig sivilingeniør som ble fratatt dagpengene, på grunn av et studie på fire dager.

Tre konkrete endringer

Teknisk Ukeblad spurte i høst representanter fra regjeringen om det ville være aktuelt å gjøre endringer i regelverket. Da var svaret nei. De ønsket kun å be Nav om å bruke den fleksibiliteten de mener alt ligger i dagens regler.

Den ferske arbeids- og sosialministeren har likevel har trukket frem tre konkrete endringer hun mener vil bedre muligheten for å kombinere utdanning og dagpenger:

«Som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet, foreslår arbeids- og sosialministeren tre konkrete endringer; to forskriftsendringer og ett lovforslag:

  • Justering av vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid. Blant annet å tillate utdanning/studiesamlinger minst seks dager per semester (forskriftsendring).
  • Utvidet mulighet for å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen (forskriftsendring).
  • Utvidet adgang til å motta dagpenger under etablering ev egen virksomhet, fra dagens 9 til 12 måneder (lovendring).»

Dagens regelverk finnes i margen til høyre.

– Rasket mulig tilbake i jobb

Regelendringen kommer som følge av den høye arbeidsledigheten. Ingeniører er gruppen hvor arbeidsledigheten øker mest, 1100 nye ble registrert hos Nav bare i januar.

– Særlig i oljebransjen ser vi nå at mange blir permitterte eller arbeidsledige. Det er nå ekstra viktig at de som etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet, ikke hindres, men heies frem og oppmuntres, understreker statsråd Hauglie i meldingen fra departementet.

Hun vil jobbe for å få gjennomført regelendringene så fort som mulig.

– Forslaget om å kunne motta dagpenger under etablering av egen bedrift, krever en lovendring. Det må derfor behandles i Stortinget. De andre forslagene er forskriftsendringer, og kan iverksettes så raskt som praktisk mulig, sier ministeren.

Endringene

Endring 1: Adgang til å ta utdanning med studiesamlinger på dagtid

  • For å imøtekomme ønsket om noe mer fleksibilitet, foreslår statsråden å øke antall undervisningsdager som tillates uten at dagpengene faller bort.
  • Endringen vil utvide valgfriheten til dagpengemottakerne, ettersom flere utdanningsinstitusjoner tilbyr samlingsbaserte utdanninger som skal kunne kombineres med fullt arbeid.
  • Flere av disse utdanningsoppleggene vil kunne godtas med den foreslåtte endringen.  
  • Vilkårene om å følge undervisningen og om minst 50 prosent redusert studieprogresjon opprettholdes. 

Endring 2: Utdanning som er påbegynt før ledigheten

I dag gjelder et unntak fra vilkåret om minst 50 prosent redusert studieprogresjon, for helt ledige og helt og delvis permitterte som har påbegynt utdanningen minst seks måneder forut for ledigheten. 

 

  • Statsråden foreslår nå at disse kan få fortsette på begynt utdanning med dagpenger i inntil seks måneder, uten krav om redusert studieprogresjon.  
  • For personer som har startet utdanningen før ledigheten – og ikke som en konsekvens av den – foreslår statsråden at det gjøres et mer generelt unntak fra kravet om at undervisningen ikke kan foregå på dagtid, og fra vilkåret om å følge undervisningen.   
  • Forutsetningene om forhåndssøknad til Arbeids- og velferdsetaten, og plikt om å avslutte utdanningen ved tilbud om arbeid, vil fortsatt gjelde også disse.  Endring 3: Utvidelse av adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet

Under etablering av egen virksomhet kan man etter folketrygdloven § 4-6 tredje ledd, få innvilget dagpenger i inntil ni måneder, på nærmere bestemte vilkår. 

Ingen oversikt over omfang

Teknisk Ukeblad har, siden den første artikkelen om dagpenger og utdanning ble publisert, fått en rekke henvendelser fra arbeidsledige som er fratatt støtten på grunn av studier.

Til tross for en rekke henvendelser til Nav har det likevel ikke vært mulig å få svar på hvor mange som rammes av denne problemstillingen: hvor mange som har søkt om å få ta utdanning samtidig som de mottar dagpenger – og hvor mange som har fått avslag.

Det har ikke Nav statistikk som viser.

– Det vil kreve et større analysearbeid å fremskaffe statistikken, noe vi ikke har mulighet til å gjøre nå, har kommunikasjonsrådgiver i Nav, Lise Jørenn Grøndahl Berg, tidligere skrevet i en e-post til TU.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.