Utslippsfrie byggeplasser

Regjeringen forbyr oljefyring på byggeplasser - Ikke ambisiøst nok, mener Bellona

– Ikke alle byggeplasser ligger innenfor ring 3 og kan benytte fjernvarme eller strøm, svarer entreprenør.

Bellona mener at regjeringen må gå lenger enn å forby bruk av mineralolje til byggtørk på byggeplasser. Også gass bør fases ut, mener de. Arkivfoto: Betongdekke i råbygget til det nye innendørs skianlegget på Lørenskog.
Bellona mener at regjeringen må gå lenger enn å forby bruk av mineralolje til byggtørk på byggeplasser. Også gass bør fases ut, mener de. Arkivfoto: Betongdekke i råbygget til det nye innendørs skianlegget på Lørenskog. (Foto: Tuva Strøm Johannessen)

– Ikke alle byggeplasser ligger innenfor ring 3 og kan benytte fjernvarme eller strøm, svarer entreprenør.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Under gårsdagen pressekonferanse, da den nye regjeringsplattformen ble lansert, sa venstreleder Trine Skei-Grande at ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005. 

Les også

For byggsektoren innbærer dette blant annet at regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme til oppvarming av bygninger. Forbudet innføres fra 2022.

Når man i dag skal tørke ut råbygg i betong er diesel det som er mest vanlig, fordi tørkingen krever så mye energi i løpet av kort tid, altså høy effekt. Alternativet til diesel er å bruke fjernvarmebasert byggtørk eller ren strøm som varmekilde.

Vil redusere gassbruk

Flere av bransje- og miljøorganisasjonene stiller seg bak regjeringens forbud. I en pressemelding sier blant annet Norsk Fjernvarme at forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge. 

Seniorrådgiver Christian Eriksen i Bellona roser også et forbud mot mineralolje-fyring, selv om dette vil bety økt bruk av gass.

Christian Eriksen er seniorrådgiver i Bellona. Foto: Maya Boutroue Vedeld

– Vi mener at regjeringen må være mer ambisiøs. Vi er imot at store ressurser brukes på en overgang til biodiesel når det er utslippsfrie løsninger vi må strekke oss mot, sier han og oppfordrer bransjen til selv å gjøre grep.

– Vi håper at bransjen vil benytte seg av de helt utslippsfrie løsningene i mye større grad, og jobbe for å redusere bruken av gass, sier han og eksemplifiserer at i bygg der det planlegges for fjernvarme, bør den varmen også benyttes i byggefasen. 

Han tror at mange byggherrer vil benytte gass som energikilde i første omgang. 

– Å bruke gass er i samme retning som før. Det er synd at regjeringen ikke går lenger, sier han.

Les også

Han mener at byggherrer må gå ut i sine anbud og spesifisere krav til entreprenørene om at mineralolje, diesel og biodiesel ikke skal benyttes i byggeprosessen. Han mener også at det er særlig de offentlige byggherrene som må drive frem en ny bransjestandard. 

Utslipp på byggeplasser

  • Norske byggeplasser slipper i dag ut om lag 320.000 tonn CO2 årlig.
  • Av dette utgjør herding og uttørking av materialer, samt varme i byggefasen, en betydelig andel.

Kilde: Norsk Fjernvarme/DNV GL

– I regjeringserklæringen som ble lagt frem i går står det at byggeplasser skal bli fossilfrie innen 2025, og at offentlige byggherrer har et særlig ansvar i den overgangen. De er helt sentrale når det gjelder å finne nye løsninger for å kutte utslipp på byggeplasser. De må kreve mer av sine entreprenører, sier han.

Overgangsfase er viktig

Prosjektleder Erlend Nicolaisen i Betonmast Romerike, som bygger det nye innendørs skianleggget på Lørenskog, forteller at de lenge har fyrt med gass.

– Det er billigere og mer driftssikker, sier han og legger til at det er noe få områder de fortsatt må bruke diesel.

– Under betongproduksjonen, der må vi bruke diesel. Men det er veldig lokalt, for da kjører vi betongbilene rundt på byggeplassen, og henter drivstoff fra dem, sier han.

Han mener at det er viktig med en overgangsperiode i skiftet, der en prosentsats er første steg mot utslippsfrie byggeplasser. 

Les også

– Det er viktig at bransjen forberedes. For eksempel kan man si at 80 prosent av energibruken skal skje uten fyring med olje. Man kan man finne en løsning lik slik det gjøres innen sortering av avfall, foreslår han.

– Vi blir målt på kiloavfall per kvadratmeter bygg, og kravet fra myndigheten er at vi sorterer 60 prosent, sier han og skyter inn at de på skianlegg-prosjektet klarer 96 prosent.

Byggeprosjekter utenfor ring 3

– Bellona mener at gassbruken må reduseres, hva tror du om det?

– Utfordringen er at mye som bygges er avsidesliggende. Der er ikke fjernvarme et alternativ, og strøm kan være vanskelig. Særlig hvis prosjektene er store. Da må strømnettet oppgraderes. Så da er det diesel eller gass som er alternativet, sier han og kommer med et stikk til miljøorganisasjonene.

– Miljøorganisasjonene tror at alt skjer innenfor ring 3. De fleste steder er det ikke fjernvarme, så de må ta en realitysjekk, sier han.

Prosjektleder Erlend Nicolaisen fra Betonmasthæhre forteller at de har brukt sandvichelementer på tak og vegger på grunn av materialets høye isoleringsevne.
Erlend Nicolaisen er prosjektleder i Betonmast Romerike. Her står han foran det nye innendørs skianlegget på Lørenskog. Foto: Eirik Helland Urke

Han forteller dog at på skianlegg-prosjektet var det nesten så de klarte å bruke fjernvarmen som skal benyttes i det ferdigstilte bygget, viljen var der.

– Dessverre ble det for mye jobb å benytte oss av fjernvarme i byggtørk. For man blir avhengig av så mange aktører som må tidlig inn og tilrettelegge, sier han.

Andre løsninger enn gass og diesel er å bygge etter årstidene, foreslår Nicolaisen. 

– Får vi til at betong produseres på sommeren når man ikke trenger fyring, så kan vi få ned mye av utslippene. Men det blir aldri  tatt hensyn til. Betong går i de kaldeste månedene, sier han og diskuterer med seg selv.  

Men skal man følge årstidene vil det føre til økt byggetid, og det koster. Så det sitter langt inne, og vi som entreprenører må tjene penger, sier han.

Les også

– Men om byggherrene setter miljøkravene, så alle entreprenørenes anbud er prisjustert med tanke på nullutslipp?

– Ja, det må skje den veien. Og så lenge bransjen får tid til å omstille seg, så er det mulig med utslippsfrie byggeplasser, avslutter han.

Utslippsfrie løsninger der det er mulig

Til den manglende kapasiteten på strømnettet svarer Bellona at de håper at forbudet kan bidra til at utslippsfrie løsninger tas i bruk i større grad, der det er mulig, for eksempel der det er kapasitet i strømnettet eller der fjernvarme skal inn i bygget.

– Dette er starten på en omstilling i bransjen, og vi må nå jobbe for å få frem løsninger som kan videre kutte bruken av fossile brensler, skriver Eriksen i en mail.

Kommentarer (13)

Kommentarer (13)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå