SKIP

Rederier vil at «Havinor» skal styre havnene

Dronebilde av Bergen havn. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Dronebilde av Bergen havn. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Meek, Tore
De fleste norske havner styres av kommunene med forskjellige avgifter og standarder. Kystrederiene foreslår et statlig havneorgan etter mønster fra Avinor.
 

Tidligere i uken slo Riksrevisjonen fast at Samferdselsdepartementet ikke har nådd målene om å flytte mer frakt fra bil til båt og bane.

Kystrederiene, en organisasjon for rederier med 350 båter som i hovedsak går i kystfart, mener et «Havinor» vil kunne hjelpe til med å nå det målet, ifølge Dagens Næringsliv.

De ønsker seg et organ etter mønster av flyplassenes Avinor, som kan bidra til å harmonisere havnenes IT- og logistikkløsninger, stille krav om landstrøm overalt og andre endringer.

– Avgjørende for sjøtransport er at havnene fungerer optimalt som transportterminaler mellom sjø og land. Imidlertid styrer Kystverket som den statlige transportetat bare i farledene. I havneområdene hersker havnestyre og kommune. Havnene faller derfor utenfor den statlig styrte transportstrukturen. Mens hovedveier, jernbane og farleder styres ut fra nasjonale planer, ledes havnene ut fra lokale prioriteringer. Hver havn har sine mål, systemer og avgifter, sier direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Les mer om: