Rapport: Kjøreledning er raskeste og billigste vei til elektrisk tungtransport

Men da utelukkes personbilene.

Rapport: Kjøreledning er raskeste og billigste vei til elektrisk tungtransport
Fremtidsveien: Slik kan E39 bli seende ut. Målet er å gå vogntog til å gå på elektrisitet. Illustrasjon: Statens vegvesen. Bilde: Statens vegvesen

De fleste synes å være enige i at fremtidens transport er elektrisk. Ikke minst når det gjelder tungtransport.