KRAFT

Pelletsproduksjonen på Averøya legges ned

På grunn av overkapasitet, lave priser og tekniske problemer.

Pelletsproduksjonen på Averøya legges ned, og Hafslund ser nå etter nye eiere for virksomheten. (Foto: Elizabeth Kjønø)
Pelletsproduksjonen på Averøya legges ned, og Hafslund ser nå etter nye eiere for virksomheten. (Foto: Elizabeth Kjønø) Bilde: Elizabeth Kjønø

Overkapasitet og lave priser i pelletsmarkedet, samt tekniske problemer i anlegget, gjør at produksjonen går med tap.

"Styret har vurdert mulige tiltak, men ikke funnet grunnlag for langsiktig lønnsom virksomhet", skriver Hafslund, som eier Biowood Norway, i en pressemelding.

Styrene i Hafslund og BioWood Norway vedtok 15. oktober å skrive ned den gjenværende verdien av virksomheten til antatt verdi av produksjonsutstyr og anleggseiendom. Samtidig vedtok styret i BioWood Norway å sende melding til Møre og Romsdal fylkeskommune om at virksomheten ble vurdert nedlagt.

Les også: Store startvansker for pellets

Umulig

I tråd med omstillingslova er det gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte, fylkeskommunen og andre relevante instanser, for en vurdering av mulighetene for videre drift av virksomheten.

– Det er foretatt grundige vurderinger av alle forhold som er relevante for muligheten for videre drift, herunder innspill som har kommet fram i drøftingene. Det er imidlertid styrets vurdering at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for lønnsomhet innen et rimelig tidsrom under dagens markedsforhold, uttaler styreleder i BioWood Norway, Johan Chr. Hovland.

Les også: Billefrykt rammer Biowood

Konserverer anlegget

Produksjonen av pellets vil stanse innen kort tid når råvarene på området er brukt opp. Ferdigvarelageret vil bli solgt, og anlegget vil bli konservert. Det gjennomføres drøftinger med de ansatte om avvikling av ansettelsesforhold.

– De ansatte ved BioWood Norway har lagt ned et imponerende arbeid siden oppstarten av anlegget. Det er derfor svært beklagelig at vi måtte trekke den konklusjon at det ikke er grunnlag for videre drift, sier Hovland.

Arbeidet for å finne en ny eier til virksomheten vil fortsette, ifølge selskapet.

Les også:

– IEA overdriver mulighetene for krafteksport  

Konkurransetilsynet vil ha flere utenlandskabler

Klimamål kan gi enorm krafteksport  

Les mer om: