OLJE OG GASS

Oversikt: Så mye mindre fikk de i lønn da de byttet fra oljebransjen til andre næringer

Fersk rapport fra SSB.

Arbeidstakere som byttet jobb fra oljebransjen til andre næringer gikk kraftig ned i lønn. Noen enkeltgrupper mistet en femtedel av månedslønnen sin ved bytte til annen næring.
Arbeidstakere som byttet jobb fra oljebransjen til andre næringer gikk kraftig ned i lønn. Noen enkeltgrupper mistet en femtedel av månedslønnen sin ved bytte til annen næring. Foto: Statoil/Montasje

Arbeidstakere som byttet jobb fra oljenæringen til andre bransjer har gått kraftig ned i lønn, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De publiserte onsdag morgen en analyse av oljenæringen fra 2015 til 2016.

Her kommer det blant annet frem at om lag en tredel av de som gikk ut av oljenæringen fikk jobb i andre næringer.

Dette har ført til en relativt kraftig lønnsnedgang – særlig innen enkelte bransjer.

– Månedslønnen for dem vi finner igjen som ansatte i andre næringer, gikk ned fra 56.400 kroner i september 2016 til 48.300 kroner samme tidspunkt året etter. Dette tilsvarer en lønnsnedgang på 14,4 prosent, ifølge SSB. 

Nedgang på 21,9 prosent

De fleste som endret næring, endret til jobber innen bygg og anlegg, industri, samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting.

For de som ble ansatt i bygge- og anleggsnæringen gikk månedslønnen ned med 11,3 prosent til 42.600 kroner i 2016.

De som fikk seg ny jobb innen industri, opplevde ifølge SSB at månedslønnen gikk ned fra 57.800 kroner i måneden i september 2015 til 49.700 kroner året etter.

Dette tilsvarer en lønnsnedgang på 14 prosent, ifølge SSB.

Den næringen det var minst lukrativt å bytte til, dersom man forlot oljebransjen, var transport og lagring.

Her gikk arbeidstakerne ned hele 21,9 prosent i lønn, fra 60.600 kroner til 47.300 kroner i henholdsvis 2015 og 2016.

– De fleste ble ansatt innen høyskoleyrker eller innenfor yrkesgruppen operatører og transportarbeidere, ifølge rapporten.

10.000 ut. 2000 inn

De som byttet fra oljenæringen til kategorien «faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» kommer i og for seg best ut av byttet, selv om dette også har gitt en kraftig lønnsnedgang, på 9,9 prosent.

– Månedslønnen deres gikk fra 65.700 kroner til 59.200 året etter. De som gikk over til denne næringen har et relativt høyt lønnsnivå og er gjerne ansatt som ingeniører, sivilingeniører eller andre yrker som krever høyere utdanning, skriver SSB.

Når det gjelder lønnsveksten i oljebransjen generelt, var det i og for seg en økning på 1,6 prosent. Men dette skyldes utskiftning av ansatte i næringen.

– De som var i næringen begge årene hadde i gjennomsnitt ingen lønnsvekst i denne perioden ifølge SSB.

Rapporten anslår at om lag 10.000 gikk ut av oljenæringen fra 2015 til 2016, mens 2000 nye kom inn i bransjen.