Hardanger Fishfarms

Oppdretter vil bygge smoltanlegg i fjellhall

Kan bli opptil 40.000 kvadratmeter stort.

Slik var de opprinnelige planene for smoltanlegget i fjellet. Nå ligger det an til at planene blir utvidet.
Slik var de opprinnelige planene for smoltanlegget i fjellet. Nå ligger det an til at planene blir utvidet. (Illustrasjon: Hardanger Fishfarms.)
EKSTRA

Kan bli opptil 40.000 kvadratmeter stort.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 199,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det planlagte oppdrettsanlegget i fjellhaller i Hardanger skal produsere såkalt postsmolt og supersmolt - laks på opptil én kilo som senere settes ut i anlegg i sjø. 

I utgangspunktet skulle fisken produseres i kar i tre fjellhaller på tilsammen 20.000 kvadratmeter, men nå ligger det an til en utvidelse av planene, ifølge daglig leder Henning Grønhaug.

Utbyggingen av de opprinnelige planene ville kostet mellom 500 og 600 millioner kroner, men med en utvidelse vil kostnadene øke betydelig.

- Det ligger an til en utvidelse. Foreløpig har vi planlagt tre haller, men det kan ligge an til å bli dobbelt så stort. Da blir det stort, for da snakker vi om 40.000 kvadratmeter, sier Grønhaug til Teknisk Ukeblad.

Ved å bygge smoltanlegg inni fjellet, unngår utbyggeren problemet med å få tomt til et stort industrianlegg i Hardanger. Illustrasjon: Sval Arkitektur

– Behov for slike anlegg

Selskapet Hardanger Fishfarms har lagt fram et planprogram for Jondal kommune, men planene er foreløpig ikke behandlet politisk. Ifølge Hardanger Folkeblad og E24 skal anlegget stå ferdig om fire år hvis alt går etter planen. 

- Vi har finansiering fram til alle tillatelser er på plass, men den kostnaden vi nå ser konturene av, er ikke penger vi kan dra opp av baklommen. Vi skal starte prosessen med å hente finansiering når tillatelsene er på plass, sier Grønhaug. 

– Har du investorer i kikkerten?

– Det får du ikke vite. Men jeg tror det er behov for slike anlegg framover, sier han.

Betydelig kraftbehov

Fordelen med å bygge i fjellhaller er blant annet at det er enklere med tanke på kommunenes arealplaner. I tillegg ligger de planlagte hallene i nærheten av ferskvann og sjøvann, som er en forutsetning for smoltproduksjon. 

Smolten skal produseres med kunstig lys og ferskvann fra tre ulike kilder. Illustrasjon: Hardanger Fishfarms

Anlegget skal bruke resirkulert og oksygentilsatt vann fra flere ulike kilder. Den ene kilden er fra avløpet fra kraftstasjonen like ved. I tillegg planlegger selskapet å bore hull fra fjellhallene og til elven like ved, for å hente vann derfra når kraftstasjonen ikke går. En tredje ferskvannskilde er å bore grunnvannsbrønner inne i fjellhallene. Den siste kilden skal være et supplement. 

Sjøvannet skal hentes fra dypt vann for å unngå lakselus, via et rør som leder opp til fjellhallen. Brukt sjøvann føres tilbake til sjøen. 

For å drifte prosessen kommer anlegget til å forbruke mellom 800 og 1200 kilowatt per time. I planprogrammet heter det at selskapet skal undersøke om det er behov for å koble seg til en ekstern kraftkilde, eller om det lokale anlegget er nok. Hardanger Energi stiller seg positiv til at større industrianlegg kan koble seg på deres forsyning.

Bra fjellkvalitet

Grønhaug forklarer at kvaliteten på fjellet og tilgangen til tomt er avgjørende for planene.

- Det finnes ikke tomter til slike anlegg i området, men bygger vi inni fjellet, får vi det til. I tillegg vet vi at det er god kvalitet på fjellet. Vi kjenner fjellkvaliteten godt siden det er bygget tunneler i det samme fjellet. Vi bruker samme geolog som ble brukt i planene for tunnelen. 

I tillegg er det tilgang til deponi for fjellmassene i området. Utbyggingen av de opprinnelige hallene på 20.000 kvadratmeter, vil gi steinmasser på om lag 400.000 kubikkmeter som skal fylles i sjøen. Planen er å bygge en havn med massene. 

- Her har vi fått innspill om at vi burde bygge en småbåthavn for fritidsbåter og små arbeidsbåter til oppdrettsnæringen, og det er noe vi vurderer, sier Grønhaug. 

15 meters takhøyde

Ved å bygge smoltanlegg inni fjellet unngår utbyggeren problemet med å få tomt til et stort industrianlegg i Hardanger. Illustrasjon: Sval Arkitektur

Fjellhallene skal etter planen ligge 2,5 meter over havnivået, og takhøyden skal være på om lag 15 meter. Det er planlagt tilkomst til fjellhallen fra to tunneler, den ene fra Fylkesvei 107 og den andre fra kaiområdet til anlegget. Der skal lastebiler med fôr til fisken i tidlig fase komme til, mens fôret til fisken i senere faser vil komme via båt til havneanlegget. 

Ferdig smolt skal fraktes til brønnbåter via et nedgravd rør fra fjellhallene til kaianlegget. De opprinnelige planene var å produsere mellom 5000 og 7000 tonn smolt i året.

Følger trenden

Øyvind Hilmarsen, senior forretningsutvikler i Sintef og faglig leder av settefiskkonferansen Tekset, viser til at trenden i havbruksnæringen går mot at laksen er lenger i smoltanlegg før den settes ut i sjø. Årsaken er at oppdretterne vil utsette laksen for minst mulig lusepress. Trenden går også mot store matfiskanlegg på land.

- Det planlegges flere landbaserte oppdrettsanlegg, og dette er store, solide betongkonstruksjoner som ofte blir bygget innendørs. Det er flere av disse anleggene som er i fasen hvor de skal hente kapital. Det har også vist seg å være risikovillig kapital i bransjen, sier han og viser til Atlantic Saphires landbaserte anlegg i Florida og Nordic Aquafarms anlegg i Fredrikstad. 

- Samtidig er det om lag ti prosjekter som har fått konsesjon, men kun ett som er i byggefasen i Norge, sier Hilmarsen.

Prislappen på Hardanger Fishfarms anlegg er verken mer eller mindre enn lignende anlegg, ifølge Hilmarsen. Det er heller ikke en fjern tanke å bygge det i fjellhaller.

- Det er vanskelig å spå om dette konkrete prosjektet vil lykkes. Jeg kjenner ikke alle detaljene, men det å få til et slikt anlegg i en fjellhall skal jeg ikke utelukke at er mulig, sier Hilmarsen. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå