OFFSHORE

Oljestrid på Troll

Rettighetshaverne i Trollfeltet ser på mulighetene for å produsere gass fra Troll Vest.

Hittil har denne delen av Troll-strukturen kun produsert olje. Planen er å produsere olje i 10 år, før strukturen skulle tømmes for gass.

- Troll er i dag Vest-Europas største gassfelt, målt i gjenværende utvinnbare reserver. Men feltet inneholder også betydelige mengder olje, forteller OD-direktør Tormod Slåtsveen til ODs nettsider.

- Uttak av gass reduserer mulighetene for senere å ta ut olje. Dersom vi skal få ut mest mulig olje, må vi derfor vente med for stor gassproduksjon. Med en gang vi begynner å ta ut gass, vil trykket i reservoaret synke og balansen mellom gasskappen, oljesonen og vannet som ligger helt underst, forrykkes.

Direktoratet skriver at med dagens vedtatte planer er Trolls totale utvinnbare oljereserver på 230 millioner Sm 3. Av dette er 137 millioner Sm3 produsert per januar 2004. De gjenværende vedtatte reservene tilsvarer størrelsen på ett Nornefelt.

Sett i forhold til de totale tilstedeværende oljeressursene i Troll Vest, tilsvarer uttak av 230 millioner Sm 3 olje en utvinningsgrad på 35,7 prosent. Potensialet for å øke oljeutvinningen er med andre ord meget stort.

Myndighetene har et mål om å oppnå en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 50 prosent for all olje som finnes på norsk sokkel. Oljedirektoratet har store forventninger til at Troll Vest skal bidra med sin andel for å nå dét målet. De utvinnbare reservene vil i så fall måtte økes til om lag 300 millioner Sm 3 olje.

Troll, det største gassfeltet på norsk sokkel, er delt i to hovedstrukturer; Troll Øst og Troll Vest. Gjennom begge løper en tynn oljesone. I Troll Øst var oljesonen for tynn til at det var teknisk mulig å utvinne oljen før gassuttaket startet i 1996.

I Troll Vest, som består av én gassprovins og én ren oljeprovins, er sonen tykkere. I gassprovinsen varierer oljesonen mellom 11 og 14 meter. I den delen av Troll Vest hvor det hovedsakelig finnes olje, varierer sonen mellom 22 og 27 meter.

Gassen i Troll Vest er foreløpig ikke satt i produksjon (unntatt gass som automastisk følger med oljen), men tidspunktet for en dedikert gassproduksjon fra Troll Vest blir i høst vurdert av rettighetshaverne i utvinningstillatelsen for Troll.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.