OLJE OG GASS

Oljedirektoratet etter Excel-blemmen: – Vi er veldig lei oss for at en sånn dum feil kan ødelegge omdømmet vårt

Mener fortsatt konsekvensutredningen står støtt.

Oljedirektoratet synes feilen som ble gjort, er dum. Men de mener samtidig at riktig tallgrunnlag er fremlagt for stortinget. I denne rekonstruksjonen ser man at tallet som egentlig skulle vært oppført som «sum», er oppført i kolonnen for 2050.
Oljedirektoratet synes feilen som ble gjort, er dum. Men de mener samtidig at riktig tallgrunnlag er fremlagt for stortinget. I denne rekonstruksjonen ser man at tallet som egentlig skulle vært oppført som «sum», er oppført i kolonnen for 2050. Bilde: Infogram

En banal minifeil hos Oljedirektoratet førte til at den forventede bruttoinntekten fra virksomhet i det kontroversielle Barentshavet sørøst ble referert feil i konsekvensutredningen og med dette økte med over 130 milliarder kroner.

Tallet ble referert i konsekvensutredningen for åpningen av området, en sak Teknisk Ukeblad skrev om mot slutten av forrige uke.

Men ifølge Oljedirektoratet – som både innrømmer og beklager feilen – har blemmen ikke hatt noe som helst å si for utregningene i verken konsekvensutredningen eller i stortingsmeldingen som politikerne har forholdt seg til.

– Det tallet som er feil, står i teksten i konsekvensutredningen. Det er viktig for oss å understreke at de beslutningene som ble tatt av politikerne er basert på de riktige beregningene, sier Eldbjørg Vaage Melberg, pressetalskvinne i Oljedirektoratet.

– De riktige tallene er benyttet

Sammen med underdirektør for leting i OD, Benvenutta Henriksen, forklarer hun hva som egentlig skjedde med den etter hvert så mye omtalte Excel-feilen.

– Feilen lå i teksten i konsekvensutredningen. Ikke i stortingsmeldingen, ifølge Vaage Melberg.

Benvenutta Henriksen peker på at feilen dukket opp helt til slutt, da teksten til konsekvensutredningen skulle skrives. Alle beregninger som ble gjort før dette, er ifølge underdirektøren basert på de riktige bruttotallene.

– Stortingsmeldingen tar direkte bruk av de riktige bruttotallene og kostnadene. Alle beregninger, som lønnsomhetsvurderinger og ringvirkninger, tar tak i profilen for kostnader og inntekter.

– Sumfeilen det her er snakk om har dessverre vært en "blingsing" når man skulle finne det samlede bruttotallet i forbindelse med teksten til konsekvensutredningen. Det har altså – og dette er viktig for oss å få frem – ikke vært konsekvenser for øvrige beregninger, ifølge Henriksen.

– Så slik dere ser det kan ikke politikerne ha misforstått noe? Har de riktige tallene vært brukt så tydelig at "blingsefeilen" – som dere kaller det – ikke har hatt noe å si?

– De riktige bruttotallene har blitt brukt gjennom hele konsekvensutredningen. Så har selve teksten i konsekvensutredningen kommet helt på slutten. Derfor har ikke denne feilen fått noen konsekvenser videre. Men det er klart at det er uheldig at det står feil tall i konsekvensutredningen. Men igjen: Det har ikke hatt konsekvenser under utarbeidelse av konsekvensutredningen, ifølge Henriksen.

Mener konsekvensutredningen står seg

– Er det problematisk at man har løftet opp tall som er dobbelt så stort?

– Nå snakker jeg som fagperson, men det som er viktig er jo lønnsomhetsvurderingene av virksomheten. Bruttotall sier lite om lønnsomhet, ifølge Henriksen.

– Da lurer jeg på hvorfor det er dette som er hevet frem i sammendraget, hvis det ikke har noe å si, mens nettotallene er utelatt?

– Da gjentar vi det vi har sagt. Vi var bedt om å utarbeide tall som vi har levert inn som underlag, sier Vaage Melberg.

– Mener dere at konsekvensutredningen står seg?

– Ja, det vil jeg mene. Konsekvensutredningen skal på best mulig måte avveie alle mulige konsekvenser av petroleumsvirksomhet, ifølge Henriksen.

– Så selv om tallfeilen står i konsekvensutredningen, så står det seg greit likevel?

–Ja, vi mener det, sier Henriksen.

Hun sier at hun ikke kjenner til lignende blemmer fra tidligere. Hun ønsker samtidig å understreke at det har blitt gjort en stor og god jobb hos Oljedirektoratet.

– Det er viktig for oss å formidle at det er gjort en kjempejobb internt i OD med innsamling av seismikk, ressursestimering, og alt arbeidet som er knyttet opp til konsekvensutredningen. Vi er veldig lei oss for at en sånn dum feil kan ødelegge vårt omdømme. Det håper vi at det ikke gjør. Det må vi bare ta med oss videre sånn at ikke det skjer igjen.

Ber om stans

Etter at Teknisk Ukeblad skrev om 133-milliarder-glippen som slapp igjennom helt til konsekvensutredningen, har det kommet til dels sterke reaksjoner.

Enkelte mener det kan dreie seg om feilinformering av stortinget. Miljøpartiet de grønne har bedt om at all aktivitet i Barentshavet sørøst stanses umiddelbart.

De varsler også at de vil forberede en sak for kontrollkomiteen.

Olje- og energminister Terje Søviknes har fortalt Teknisk Ukeblad at han ser på feilen som beklagelig, men mener fortsatt at stortinget har fått den riktige informasjonen gjennom stortingsmeldingen.

Han har også vist til at blemmen skjedde under rødgrønn regjering.