OLJE OG GASS

Oljearbeidere kan verken engelsk eller norsk

Fagforeninger ser at omfanget av utenlandske arbeidstakere på norsk sokkel øker. De frykter at språkproblemene er en tikkende bombe.

Alle offshore-arbeidere må gjennom et sikkerhetskurs i forkant. Flere personer påpeker at det er lett å fuske seg gjennom kursene, som er nettbaserte.
Alle offshore-arbeidere må gjennom et sikkerhetskurs i forkant. Flere personer påpeker at det er lett å fuske seg gjennom kursene, som er nettbaserte.Bilde: Scanpix
Maiken Ree
16. mai 2011 - 07:03

– Jeg sitter på en rekke bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i forbindelse med ferdigstillelsesarbeidet på Gjøa-plattformen, sier Jørn Eggum i Fellesforbundet til Teknisk Ukeblad.

Leverandør av sikkerhetskurs, Nosefo, innrømmer:

Arbeidere kan jukse seg offshore

Trøbbel på Gjøa

Arbeidet med Gjøa-plattformen var første gangen fagforeningene så bruk av utenlandsk arbeidskraft på sokkelen.

Det medførte språkproblemer, siden flere av arbeiderne verken kunne skikkelig engelsk eller norsk.

I tillegg oppdaget Fellesforbundet at de utenlandske arbeiderne, som for det meste var polakker, jobbet langt utover arbeidstidsbestemmelsene.

Les også: Gransker Gjøa-hendelse

Jobbet lenge

– Jeg har en timeliste som viser at det er klart brudd på arbeidstidsbestemmelsene. De jobbet 17 dager på og hadde en uke fri. Så kom de rett tilbake på plattformen, sier Eggum.

Fagforeningene som hadde arbeidere på Gjøa klaget inn forholdene til daværende operatør Statoil.

– Det tok en måned før de tok fatt i det, og skrev til underleverandøren for å spørre om hva som foregikk, sier Eggum.

Kjenner ikke bestemmelsene

De utenlandske arbeiderne er leid inn via et bemanningsfirma som heter Global Works, som igjen er eid av Kaefer Energy.

Kaefer Energy er underleverandør av Aker Solutions, som igjen hadde kontrakt med Statoil i forbindelse med konstruksjonen av Gjøa-plattformen.

– Underleverandøren besvarte bekymringsmeldingene med at de utenlandske arbeiderne jobbet så mye fordi de skulle avspasere en eller annen gang i fremtiden når det ble mindre arbeid og at operatøren hadde endret dag for skifte av mannskap. De polske arbeidstagerne er ikke kjent med hvordan tariffbestemmelsene på arbeidstid er og hvordan ”Nordsjø-rotasjon" praktiseres, sier Eggum.

Les også: Statoil vil overfylle Gjøa

Kulturproblemer

Ifølge Fellesforbundet har det oppstått hendelser på Gjøa-plattformen som er knyttet til bruk av utenlandsk arbeidskraft.

For det meste skal hendelsene omhandlet alarmer, skilting og evakueringsrutiner, hvor manglende språkkunnskaper gjør at de ikke kan forholde seg til regler og prosedyrer.

Klubbleder i Kaefer Energy, Tom Vivelid, anerkjenner at språk er et problem med selskapets innleie av utenlandsk personell.

– Det er flere aspekter ved språkproblematikken. Mange av polakkene snakker ikke tilstrekkelig engelsk. Vi ser også at nordmenn i bedriften kan ha utfordringer med å snakke engelsk på fagspråk. I tillegg kommer kulturaspektet inn i bildet, sier Vivelid.

Les også: Statoil gir etter for krav om norsk

Gruppering

Han forklarer at utenlandske arbeidere i store grupper har en tendens til å holde seg for seg selv, og det blir vanskelig å kommunisere på tvers av gruppene.

– Når man er offshore, er det viktig at man har en inngått rutine i forhold til en annen. Man må ha god dialog seg i mellom, sier Vivelid.

Også han forteller om tilfeller hvor alarmer har gått, og utenlandske arbeidere ikke har visst hva man skulle gjøre.

Gjøa slep 13.06.10
Gjøa-plattformen huset flere utenlandske arbeidere under arbeidet med ferdigstillelse. Fagforeningene mener språkproblemene medførte flere nesten-hendelser. Statoil

Ikke fremmedfrykt

– Det er fullt mulig å komme seg gjennom sikkerhetskurset uten å kunne særlig engelsk. Det brukes mye interaktiv læring i disse kursene, og arbeiderne snakker sammen og får hverandre gjennom dette. Vi risikerer at personell kommer offshore uten å skjønne noen ting, sier Vivelid.

– Handler dette like mye om fremmedfrykt fra nordmennenes side?

– I noen tilfeller kan det nok være så, men generelt ser ikke nordmenn på utenlandsk arbeidskraft som et problem.

Enkelt kurs

For å komme offshore må arbeiderne gjennom et sikkerhetskurs, eller et såkalt SJA-kurs (Sikker jobbanalyse).

Teknisk Ukeblad får opplyst fra flere hold at kurset skal være enkelt å komme seg gjennom uten særlig språkkunnskap.

– Det er lett å fuske i slike kurs, og kursene er nettbaserte. Det er et tankekors at sikkerhetskurset og AT/SJA-kurs er den eneste sikringen for arbeiderne som skal offshore. Det betyr i praksis at en ikke kan være sikker på at de som reiser ut behersker språk godt nok, sier Eggum.

Da Fellesforbundet, sammen med andre fagforbund, forsøkte å ta saken videre til myndighetsorganer opplevde de unnfallenhet.

Les også: Egen lugar til hver oljearbeider

Arbeidsgruppe

– Vi forsøkte å ta opp forholdene i både Regelverksforum og Sikkerhetsforum, uten at det ble tatt tak i. Til slutt tok vi språkproblematikken videre til Samarbeid for Sikkerhet, hvor vi nå har satt ned arbeidsgrupper som skal forsøke å utarbeide en beste praksis for språkbruk.

Hugo Halvorsen er daglig leder i Samarbeid for Sikkerhet (SFS), som er et 3-parts samarbeid som har som hovedmål å bedre sikkerheten i petroleumsindustrien.

Han sier de er i startfasen av et prosjekt som tar for seg språkproblemene, og diskuterer nå mandat og sammensetningen av en arbeidsgruppe.

Kommende problem

Forumet har fått flere bekymringsmeldinger fra arbeidere innen ISO-fagene, og mener Ptil bør ta en mer aktiv rolle i forhold til språkproblemene.

– Jeg er forstår samtidig at Ptil har mange aspekter å ta stilling til, ut over dette. Språk er mer et kommende problem enn et eksisterende. Vi har sett det i utstrakt bruk på landanleggene i petroleumsindustrien, og frykter nå at det vil komme offshore, sier Halvorsen.

Les også: Gjøa-slepet har startet

Planlegger tilsyn

Pressetalsmann i Petroleumstilsynet (Ptil), Øyvind Midttun, sier til Teknisk Ukeblad at det planlegges tilsyn både på land og offshore der håndtering av språk og bruk av innleide arbeidstakere blir tema.

– Vi ser i slike tilsyn blant annet på bruk av tolk, hvordan en sikrer at informasjon når fram til utenlandske arbeidstakere, for eksempel oversettelse av informasjon, kurs og så videre. Vi vil også se på hvordan det blir gjort vurderinger av hvilken betydning språk har for ulike arbeidsoperasjoner, beredskapsoperasjoner og eventuelle kompenserende tiltak i forhold til dette, skriver Midttun i en epost til Teknisk Ukeblad.

Ingen endringer

Daglig leder i Samarbeid for Sikkerhet, Hugo Halvorsen, sier de er helt i startfasen av språkprosjektet, og diskuterer nå mandat og sammensetningen av arbeidsgruppe.

– Det har ikke vært noen endring i situasjonen siden vi ble informert om forholdene på Gjøa, hverken i forhold til Ptil sin rolle eller oppfatningen i industrien, sier Halvorsen.

Visedirektør i Kaefer Energy, Bård Bjørshol, sier at det engelskspråklige personellet som ble engasjert offshore for oppdraget på Gjøa-plattformen også hadde over lengre perioder vært med på selve byggingen av plattformen på Aker Stord.

– Dette innbefatter at de er svært kjente med plattformen, og dermed kjenner fareområder, rømningsveier, plassering av hjelpeutstyr og så videre. I tillegg har de deltatt på flere sikkerhetsøvelser på plattformen mens den var på Aker Stord, sier Bjørshol.

Arbeidere, Mongstad TCM
De fleste hendelsene rapportert i forbindelse med de utenlandske arbeiderne dreier seg om mangel på kunnskap rundt evakueringsrutiner og alarmer. Maiken Ree

Kjenner plattformen

Det engelskspråklige personellet det er snakk om i forbindelse med arbeid offshore på Gjøa-plattformen, er alle ansatt i Global Works, som er Kaefer Energys søsterbedrift i Polen.

Totalt har selskapet rundt 700 personer i operasjon, hvorav åtte til ti personer har sikkerhetsopplæring i henhold til norske krav for arbeid offshore.

– Hva gjør dere for å sikre at personellet har forstått sikkerhetsprosedyrene?

– Det personellet vi sender på oppdrag offshore har alle en grunnleggende og generell sikkerhetsopplæring arrangert av bedriften, det gjelder selvsagt både norsk og engelskspråklig personell. De har også gjennomgått obligatorisk sikkerhetskurs, og alle som arbeidet på Gjøa-plattformen under byggingen på Aker Stord har gjennomgått Aker Solutions’ program for sikkerhetsopplæring. Før personellet mobiliserte offshore forsikret prosjektledelsen i Kaefer Energy seg om at den enkelte kunne kommunisere på engelsk. Ved ankomst offshore foretok arbeidslederen en sikkerhetsgjennomgang med den enkelte, sier Bjørshol.

Les også: Akers plattform er for ustabil

Positiv tilbakemelding

Han legger til at bedriften har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra alle hold når det gjelder de engelskspråklige polske arbeiderne på Gjøa-plattformen.

– Noen hevder at det er lett å komme seg gjennom sikkerhetskursene som er påkrevd for å komme offshore, selv uten språkkunnskap. Har dere erfart det samme?

– Slik erfaring har definitivt ikke Kaefer Energy.

Tikkende bombe

Jørn Eggum i Fellesforbundet mener saken også er vanskelig å håndtere på grunn av EU og EØS-avtalens bestemmelser om fri arbeidsflyt.

– Vi ser positivt på det arbeidet som nå skal gjøres i Samarbeid for Sikkerhet, men vi ser samtidig at dette er en kjempeutfordring for ISO-fagene (isolatør, stillas, overflatebehandling red. anm.), som er de første til å utfordre regelverket med utenlandsk arbeidskraft og den sikkerhetsrisikoen dette kan medføre i en beredskapssituasjon.

– Språkproblemene i industrien er en tikkende bombe. Dersom vi lykkes i arbeidsgruppen, håper vi på det beste. Det verste vil være dersom ingenting skjer, og vi må få en stor hendelse før næringen og myndighetene tar dette på alvor, sier Eggum.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å oppnå kontakt med offshore sikkerhetskursleverandør Falck Nutec. Uten hell.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.