KARRIERE

Offshore Simulator Centre vil hente folk fra spillindustrien

Joel A. Mills i Offshore Simulator Centre planlegger en dobling av staben. Kompetanse han ser etter er blant annet ingeniører med programmeringskompetanse for kunstig intelligens, gjerne med spillbakgrunn.

Digitalt og bærekraftig: I forbindelse med rekruttering ser daglig leder Joel A. Mills (t.v.) i Offshore Simulator Centre og daglig leder Kaj B. Westre i NMK etter kandidater som behersker spennet mellom digital forståelse og bærekraft.
Digitalt og bærekraftig: I forbindelse med rekruttering ser daglig leder Joel A. Mills (t.v.) i Offshore Simulator Centre og daglig leder Kaj B. Westre i NMK etter kandidater som behersker spennet mellom digital forståelse og bærekraft. Foto: Jørn-Arne Tomasgard
Jørn-Arne Tomasgard
30. apr. 2021 - 17:00

Mills sier de ser etter et bredt spekter av egenskaper når de nå planlegger å doble staben i simulatorsenteret fra 40 til 80 ansatte.

– Vi ser etter medarbeidere med god programmeringsbakgrunn, som kan C++ og Java, folk med grafisk kompetanse, gjerne fra spillindustrien. Vi trenger ingeniører som har peiling på simulering og kunstig intelligens. Vi trenger prosjektledere og mennesker med kompetanse om bærekraft. På den måten kan vi knytte simuleringsteknologien til bærekraft, fordi dette er sentralt i det vi jobber med, sier Mills.

Han er administrerende direktør i Offshore Simulator Centre (OSC) med base i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Senteret er regnet som verdensledende på sitt felt.

Smarte byer og FN

FN har blant annet valgt programvare fra simuleringsselskapet Augmen City, et datterselskap av OSC, som sitt globale verktøy for å utvikle smarte og bærekraftige byer gjennom simulering i digitale tvillinger.

Vi kan lage modeller som ser på hvor vi er om 100 år.

Joel A. Mills, daglig leder, Offshore Simulator Centre

Ved NMK ligger også United Future Lab Norway, et selskap som hadde første hele driftsår i 2020. 60 partnere fra næringsliv og akademia har her sammen med det offentlige tatt en posisjon for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger gjennom felles prosjekter. Her kan man visualisere nåsituasjonen og vise fremtidige løsninger med konsekvenser gjennom simulatorteknologi.

Bare to i verden

Dette er en bylab i FN-nettverket det bare finnes to av i verden.  Den andre er i Wien. Nettverket i FN-regi, kalt U4SSC - United 4 Smart Sustainable Cities - består av 1000 byer verden over. Her i landet var Ålesund først ute.

Tidligere er simuleringsteknologien mest brukt innen offshore. Ifølge Mills er over 50 prosent av aktiviteten deres innen offshore i dag knyttet til havvind. Det jobbes blant annet med overgangen fra olje og gass til fornybar energi.

– Blant andre Storbritannia bruker oss til å lage modeller for overgangen bort fra olje og gass. Det er en lang tidshorisont, men det vi kan si er at vind vokser mye og det tjenes gode penger. Simulering er et fantastisk planleggingsverktøy. Vi kan lage modeller som ser på hvor vi er om 100 år.

By og hav: Bildet i simulatoren illustrerer godt hovedområdene det jobbes med i simulatorsenteret – smarte byer og maritime løsninger. Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Vil dele teknologi

Grunnen til at de planlegger for vekst er at de ser for seg at teknologien blir tilgjengelig for et større marked.

– Løsningene i dag er veldig gode, men dyre. Tidligere er de primært brukt innenfor offshore, der det har vært mye hemmelighold. Innenfor smart city er det en helt annen delingsvilje. Det er kunnskap man ønsker å formidle videre. Vi tror utviklingstakten vil øke og etterspørselen fra byer vil ta av. Vi har softwaren, og med skybaserte løsninger kan vi nå også gjøre tilgjengelig kraft og verktøy slik at kunder kan logge seg på sin egen PC og få tilgang, forklarer Mills.

Mills bruker et bilde fra bilverdenen for å illustrere situasjonen.

– Vi tar teknologien fra Formel 1 til Volkswagen. Teknologien skal brukes på mange, mange flere. Derfor er vi i en fase hvor vi planlegger å eskalere aktiviteten, sier han og gir et eksempel på hvordan de jobber:

– Vi har høykvalitets data og verktøy for å simulere byplan for alle kommuner langs kysten. Når vi har modellert dette for et sted, kan vi bruke dataene også fra andre steder slik at vi får et helhetlig bilde. Det gjelder blant annet modellering av transportnettet. Vi har et problem med trafikk, og kan se på hvor det kommer fra. Vi kan lage modeller for strømforbruket, og vi kan se i et større bilde hva som skjer om havnivået stiger. Disse dataene kobler vi med KPI-dataene til FN for smarte og bærekraftige byer. Dette er nye måter å presentere og bruke data på, sier Mills.

Autonome havner

Daglig leder Kaj B. Westre i NMK trekker frem modellering av autonome havner som noe han ser for seg blir en mulighet for OSC. Det vil si automatisering av skip og havner i retning selvgående fartøy.

– Det handler om smart havn, med autonom cargo. Det er også en del av det å bygge nye byer med smarte, bærekraftige løsninger. Klarer du å vise frem ting visuelt, er det lettere å forstå kompleksiteten. Vi må gjøre det tilgjengelig slik at det ikke bare blir informasjon tilgjengelig for forskere og akademikere. Vi går inne i en fase der innbyggere skal ha medvirkning og politikere skal ta beslutninger. Da trenger vi en riktig og enkel fremstilling.

Sammensatt bilde

Westre sier de allerede begynner å se resultater av smart by-satsingen. Han mener aktører som nå satser i en bærekraftig retning, skaffer seg et konkurransefortrinn.

– Konseptet med bildelering med kommunale kjøretøy når de ikke er i bruk av kommunen, var en idé fra framtidslaben. Bildeleringen er et samarbeid mellom Ålesund kommune og Otto Mobility, et selskap i regi av Bertel O. Steen.

Som daglig leder for NMK har Westre ansvar for å få et helt bygg av ulike selskaper til å samspille og fungere. Han sier kompetansen Offshore Simulator Center etterspør i rekrutteringen, er representativ for miljøet.

– Vi har alt fra satellittselskapet Inmarsat til innovasjonsarenaen til Ålesund Kunnskapspark med oppstartsbedrifter og utdanningsinstitusjoner som NTNU og Fagskolen i Ålesund. Så bildet er sammensatt. Men når det gjelder hva slags kunnskap hver bedrift ønsker å implementere, er det to punkter som går igjen: Det handler om forståelse og bruk av digitale verktøy, og det handler om forståelse av og muligheten til å bruke bærekraft på en konstruktiv og god måte.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin 3/2021.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.