SAMFERDSEL

Offentlig evaluering: El-sparkesykler har syv ganger flere ulykker enn sykler

Danmark: Det er for tidlig å trekke konklusjoner og endre regler, heter det fra direktoratet. Men ministeren er uenig, og vil vurdere påbud om sykkelhjelm.

Den første evalueringen av el-sparkesyklene viser flere uhell, dårligere trafikkatferd enn syklistenes, og et klimaavtrykk som trekkes ned av at brukerne oftest ville ha gått eller syklet i stedet. Illustrasjon: Christian Østergaard
Den første evalueringen av el-sparkesyklene viser flere uhell, dårligere trafikkatferd enn syklistenes, og et klimaavtrykk som trekkes ned av at brukerne oftest ville ha gått eller syklet i stedet. Illustrasjon: Christian Østergaard
Av Andreas Lindqvist, Ingeniøren.no
28. feb. 2020 - 19:00

Det er en klar tendens til at brukere av el-sparkesykler har en markant høyere ulykkesfrekvens enn vanlige syklister.

Faktisk er antallet ikke mindre enn syv ganger høyere enn for syklister, viser den første evalueringen av «små motoriserte kjøretøy» som den danske Færdselsstyrelsen nettopp har gjennomført for å følge opp prøveordningene med el-sparkesykler, speed pedelecs, motoriserte skateboards og «selvbalanserende kjøretøy».

Færdselsstyrelsen understreker selv at datagrunnlaget er for spinkelt til konklusjoner; ikke minst fordi det bare er snakk om tall fra en avgrenset periode på under ett år. Ifølge direktoratet må det gå tre til fem år før forsøksordningen kan evalueres.

«Denne første evalueringen må derfor primært betraktes som en nullpunktsmåling, der utviklingen innen utbredelse, atferd, ulykker og klimaavtrykk kan følges gjennom den kommende årrekken», skriver Færdselsstyrelsen.

 

 

Men transport- og boligminister Benny Engelbrecht er litt kjappere på avtrekkeren i sin utsendte pressemelding.

«Som transportminister er det en av mine kjerneoppgaver å sikre at vi kan ferdes trygt og sikkert i trafikken. Evalueringen peker dessverre i retning av at så ikke er tilfelle når vi snakker om de elektriske sparkesyklene», sier han ifølge direktoratet.

 <i>Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen</i>
Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen

«Det finnes flere opplagte muligheter vi kan se nærmere på. Vi kan for eksempel innføre et krav om at brukeren av sparkesykkelen skal bruke hjelm under kjøring», lyder det fra Benny Engelbrecht, som også vil ha en dialog med kommunene om å forby ferdsel på el-sparkesykler på bestemte tidspunkter av døgnet.

Hverdagen til Cecilie Brenden Høgtorp blir mye enklere med gyro-teknologi i rullestolen.
Les også

Venter på godkjenning fra Nav: Segway-teknologi gir Cecilie bedre liv

El-sparkesykkelturer er overraskende lange

 

Det er mange andre interessante tall i evalueringen fra Færdselsstyrelsen, hvor det blant annet kommer fram at 208 brukere av sparkesykler ble stoppet og spurt om hvor langt de kjører.

Det overraskende høye gjennomsnittet er 4,4 kilometer, fordelt på 3,1 turer i uka.

«I undersøkelsen svarer 47 prosent av de spurte at de bruker kjøretøyene på fritiden eller til sightseeing, og 27 prosent brukte kjøretøyene til pendling», skriver Færdselsstyrelsen.

Underøkelsen viser at svært få sparkesyklister gir håndsignal når de skal svinge. <i>Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen</i>
Underøkelsen viser at svært få sparkesyklister gir håndsignal når de skal svinge. Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen

I en nettunderøkelse om hvor sikre brukerne føler seg på el-sparkesyklene, føler nesten halvparten seg usikre eller svært usikre.

Spør man bilistene, er det til sammenligning 72 prosent som føler seg usikre ved å dele infrastruktur med dem. Tallet er litt høyere for fotgjengerne, og kommer opp i 83 prosent for syklistene, som kjører tettest på dem.

Bare fem prosent strakk hånden ut ved høyresving

Usikkerhetsfølelsen er kanskje heller ikke helt ubegrunnet. For ut av politiets 451 saker i fjor hvor el-sparkesykkel inngikk, var det i nesten halvparten av dem snakk at føreren var påvirket av alkohol eller stoffer.

I over en firedel av alle registrerte saker var føreren utenlandsk.

Politiet registrerte bare fire saker med pedelecs.

Via Trafik har også registrert forseelser ved hjelp av videoobservasjoner i utvalgte kryss i København. Her er kanskje det mest signifikante tallet at bare fem prosent strakk ut hånden når de skulle til høyre, mot 39 prosent for syklistenes vedkommende.

12 prosent kjørte på fortau eller fotgjengeroverganger, mot under to prosent av syklistene. Det er også flere el-sparkesykler enn syklister som kjører på rødt.

Til gjengjeld var det nesten ingen som kjørte mot kjøreretningen eller pratet i mobiltelefon.

Bare to prosent av de som kjører på leid sparkesykkel, kjører med hjelm.

«For eide motoriserte sparkesykler er hjelmbruken over dobbelt så høy i Aarhus (33 prosent) som i København (16 prosent)», skriver Færdselsstyrelsen.

NTNU-forskere brukte faktiske flydata, som de du ser på dette skjermbildet fra Flight Radar 24. Disse kombinerte de med informasjon om flyet og motortypen for å kalkulere klimagassutslippene fra luftfarten fra 197 land i 2019.
Les også

Studie: Klimautslipp fra luftfarten er mye høyere enn rapportert

Utleiesparkesykler belaster klimaet

En spørreundersøkelse på nett viser at bilprodusentene ikke behøver være altfor redde for å miste kunder til de små motoriserte kjøretøyene Illustrasjon: Færdselsstyrelsen. <i>Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen</i>
En spørreundersøkelse på nett viser at bilprodusentene ikke behøver være altfor redde for å miste kunder til de små motoriserte kjøretøyene Illustrasjon: Færdselsstyrelsen. Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen

Evalueringen fra direktoratet ser også på el-sparkesyklenes klimaavtrykk, inklusiv livssyklus. Og her antyder tallene at de også i Danmark trekker i en uheldig retning.

For de har riktig nok et mindre klimaavtrykk enn biler, og stiller uavgjort mot bussene. Men de fleste brukere hadde enten syklet eller gått i stedet.

Særlig utleiesparkesyklene, som utgjør 70 prosent, forårsaker CO2-utslipp fordi de har en kortere levetid og samles inn med varebiler.

«Forutsatt at de resterende 30 prosentene som brukerne selv eier kan oppnå samme levetid, målt i kilometer som motoriserte utleiesparkesykler, vil disse ha et vesentlig mindre livssyklusutslipp», skriver direktoratet.

Ifølge Via Trafiks undersøkelser, erstatter kjøring med speed pedelecs i 33 prosent av tilfellene en biltur.

«I tillegg opplyser 24 prosent at de alternativt ville ha brukt en vanlig sykkel, mens 18 prosent oppgir at de ganske enkelt ikke ville ha tatt turen», skriver Færdselsstyrelsen.

Lite data på pedelecs og ulykker

Danmarks Statistik og Klimarådets tall er anvendt for biler, Fynbus’ CO2 kalkulator og tall fra Cykelorganisation ECF er brukt til å beregne tallene for busser. Færdselsstyrelsen har selv anslått tallet for el-sparkesykler med utgangspunkt i en amerikansk undersøkelse og statistikk fra utleieselskapene. Illustrasjon: Færdselsstyrelsen. <i>Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen</i>
Danmarks Statistik og Klimarådets tall er anvendt for biler, Fynbus’ CO2 kalkulator og tall fra Cykelorganisation ECF er brukt til å beregne tallene for busser. Færdselsstyrelsen har selv anslått tallet for el-sparkesykler med utgangspunkt i en amerikansk undersøkelse og statistikk fra utleieselskapene. Illustrasjon: Færdselsstyrelsen. Illustrasjon:  Færdselsstyrelsen

Evalueringen har også enkelte andre tall på speed pedelecs som vakte litt oppsikt da de ble godkjent for å kjøre i 45 kilometer i timen på sykkelstier i forbindelse med en forsøksordning.

Det var i fjor seks ulykker, derav fire med personskade. En gang kostet det føreren livet.

Via Trafik har ikke kunnet skille pedelecs fra andre elsykler i videoobservasjonene sine, og har derfor ikke levert data på dem.

Det er ikke fastsatt en dato på for når de tre forsøksordningene for «små motoriserte kjøretøy» skal avsluttes.

Ifølge Via Trafiks videoobservasjoner er omkring 1,5 prosent av kjøretøyene på sykkelstiene små motoriserte kjøretøy. 97 prosent er el-sparkesykler.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.

Anders H. Hansen (t.v.) i Sintef og Jens Petter Wold i Nofima tester FragoPro i en jordbærtunnel ved NMBU på Ås.
Les også

Med denne sensoren kan Thorvald plukke bare de beste bærene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.