Ny styreleder i Lavenergiprogrammet

Ny styreleder i Lavenergiprogrammet
SATSER: Egil Skavang vil gi Lavenergiprogrammet større muskler, og håper å få med både regjeringen og næringen på en satsing. Bilde: Joachim Seehusen

– Jeg ser på Lavenergiprogrammet som myndighetenes og byggenæringens felles organ for å nå energimål og miljømål. Lavenergiprogrammet kan benyttes til å nå regjeringens mål, sier Skavang.

Mer muskler

I dag har ikke Lavenergiprogrammet tilstrekkelige økonomiske muskler til nå så ambisiøse mål. Det ønsker Skavang å endre.

– En forutsetning er at både byggenæringen og myndighetene setter mer kraft inn i programmet, erkjenner han.

Styret har allerede sendt forsalg til Kommunal og Regionaldepartementet om midler til større satsing i 2012 enn hva programmet har nå. Skavang håper å få midler over flere år.

Næringen må bidra

– Næringen selv må bidra med utvikling av materialer, kompetanse og opplæring av mannskapene, sier Skavang.

Egil Skavang kom til Arkitektbedriftene etter at Byggekostnadsprogrammet ble avsluttet. Han ledet Byggekostnadsprogrammet i hele femårsperioden det eksisterte. I Lavenergiprogrammet overtok han styrelederrollen etter Jørgen Leegaard.

Les også:

Norske arkitekter sikter mot OL

Passivhuslæring på Mortensrud

Ja til passivhus, nei til tidspress

Skal kartlegge energibruken i bygg