Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete deler ut 300 000 kroner til å kartlegge energibruken i bygg. (Bilde: Scanpix)

Skal kartlegge energibruken i bygg

  • Bygg

Kommunal-og regionaldepartementet har bevilget 300 000 kroner til et forprosjekt for å få mer kunnskap om den faktiske energibruken i bygg, og om forskjellen mellom beregna og faktisk forbruk.

Viktig

– Det er viktig å få et bedre tallmateriale over energibruken i bygg, blant annet som grunnlag for å kunne utvikle bedre statistikk. Det vil også være nyttig å ha data som viser hvilken effekt innsatsen kan gi i en videre satsing på energieffektivisering i bygg, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en melding.

Prosjektet er i regi av Lavenergiprogrammet, et samarbeid mellom myndighetene og næringen for å arbeide med energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging.

Klimaforliket

Programmet har også fått 500 000 kroner fra departementet tidligere i år, og støtten kommer totalt opp i 800 000 kroner i 2010.

Pengene er en oppfølging av miljøhandlingsplanen "Bygg for framtida" og Klimaforliket, ifølge departementet.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.