SAMFERDSEL

Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter

Foreslår at hver bil har en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører.

Bilde: Mona Strande
30. sep. 2019 - 07:59

Transportøkonomisk institutt (TØI) mener et system for allmenn veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter.

I forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor.

Konsekvensen er ifølge TØI at bilkjøring på landsbygda blir billigere, mens det blir dyrere å kjøre i byene, melder NRK.

Les også

– På bygda vil veiprisingen ifølge forslaget bety en avgift på rundt 20 øre per kilometer. I byene må vi regne med at det koster fire-fem kroner kilometeren i rushtiden, sier forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt til NRK.

Veiprising erstatter bilavgiftene

Forslaget går ut på at bompenger, fergebilletter og de aller fleste bilavgifter skal erstattes av allmenn veiprising.

I forslaget skriver TØI at en «basiskilometeravgift» på 20 øre ville være tilstrekkelig for bensin-, diesel- og elbiler. I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensing, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper».

I rapporten heter det at ulempene med bilkjøring i spredtbygde områder er små. I rushtiden i byene er ulempen ifølge TØI 20 ganger så stor som på landsbygda.

– Her er det mye å vinne på å kutte trafikktoppene og redusere støyen, og dessuten begrense luftforurensingen, særlig på kalde og tørre vinterdager, står det i rapporten.

Håper på debatt

Forsker Lasse Fridstrøm håper rapporten kan være med på å skape debatt om prinsippene for utformingen av framtidens bilavgifter.

– Systemet vil innebære meget store fordeler sammenlignet med dagens system, så sant det designes etter samfunnsøkonomiske prinsipper, sier Fridstrøm, som har skrevet rapporten.

– Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre, sier han.

Drivstoffutgifter stadig mindre aktuelt

Det er ifølge TØI bred politisk og faglig enighet om at dagens bilavgiftssystem, der drivstoffavgifter inngår som en vesentlig komponent, må revideres etter hvert som en stadig større del av bilparken elektrifiseres.

– Et system med veiprising representerer betydelige tekniske utfordringer. Men kanskje vel så viktig er det å få til en debatt om hvilke prinsipper som bør legges til grunn, sier Fridstrøm.

– Ved å prise alle trafikkulempene på riktig måte får vi veifinansieringen så å si på kjøpet, sier Fridstrøm.

NAF advarer mot å blande sammen bompenger og veiprising, men erkjenner at det er behov for et nytt og mer rettferdig system for dagens avgifter på kjøp, eie og bruk av bil.

– Veiprising bør utredes som et alternativ til disse avgiftene. Det er behov for et mer fremtidsrettet system for bilavgiftene nå når nordmenns bilvaner endrer seg og elbilene kommer for fullt, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF i en melding til NTB,

Les også

 

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.