KRAFT

NVE: Hafslund har grove brudd på beredskapsregelverket

Tross omfattende tilsynsvirksomhet.

HAR IKKE ORDNET OPP: Hafslund har igjen fått refs for beredskapsarbeidet. Sist gang var etter et NVE-tilsyn i fjor.
HAR IKKE ORDNET OPP: Hafslund har igjen fått refs for beredskapsarbeidet. Sist gang var etter et NVE-tilsyn i fjor. Bilde: NTB scanpix
10. apr. 2014 - 12:12

Hafslund har fortsatt grove brudd på beredskapsforskriften, viser et tilsyn i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kjølvannet av fjernvarmestansen i Oslo i 12-14. februar i år.

Store deler av Oslo var uten fjernvarme i 48 timer i midten av februar, etter at en entreprenør gravde over en fjernvarmeledning i Akersgaten i Oslo sentrum.

I kjølvannet av fjernvarmestansen varslet NVE og Beredskapsetaten i Oslo tilsyn med Hafslund Varme.

Beredskapsetatens rapport kom for noen uker siden. Nå er også NVEs tilsynsrapport klar. Rapporten avdekker totalt elleve brudd på beredskapsregelverket.

Også i fjor fant NVE mange såkalte avvik hos Hafslund Varme, etter tilsvarende tilsyn etter en lengre fjernvarmestans på Bjørndal i Oslo i 2012.

Ikke utbedret

– Vi vurderer bruddene på regelverket som grove, kanskje spesielt fordi vi nylig har vært på tilsyn og trodde at planverket nå var bedre. Hafslund har mangelfulle risikoanalyser og beredskapsplanverk. Risikoanalysene skal identifisere mulige risikosituasjoner, og planverket skal si hvordan de skal agere og forebygge fjernvarmeutfall i disse situasjonene. Vi ser at Hafslund fortsatt har en vei å gå for å tilfredstille kravene, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen i NVE til Teknisk Ukeblad.

– Ble konsekvensen av fjernvarmestansen større enn nødvendig som følge av Hafslunds mangelfulle planverk?

– Vi har ikke fått analysert dette konkret, men vi utelukker ikke at varigheten og omfanget av utfallet kunne vært redusert hvis Hafslunds beredskapssystem hadde vært mer konsistent. Det var ikke Hafslunds skyld at uhellet skjedde, men når det først skjedde fikk de noen følgeskader i systemet som gjorde at varigheten ble lenger, sier Bendiksen.

Les også: Denne strømkabelen var nede i 103 dager siste halvår i fjor

Fikk ikke informasjon

NVE krever nå at blant annet at Hafslund inkluderer risiko for lekkasjer i sveiseskjøter og tap av store mengder vann ut fra fjernvarmesystemet inn i selskapets risiko- og sårbarhetsanalyser.

Etter ledningsbruddet i Akersgaten i februar rant 4000 kubikkmeter vann ut fra fjernvarmesystemet. Det tok lang tid å etterfylle vannet, i tillegg til at tre følgelekkasjer, blant annet som følge av høyt trykk, forsinket gjenopprettingsarbeidet ytterligere.

Rapporten avdekker også at Hafslund ikke varslet NVE om stansen i forsyningen da situasjonen oppstod 12. februar. NVE ba etterhvert om statusrapporter, men dette ble ikke fulgt opp av Hafslund.

Les også: Bare tilfeldigheter gjorde at fjernvarmehavariet i Oslo ikke fikk kritiske konsekvenser

Feil opplysninger

Hafslund har heller ikke mulighet til å prioritere kunder ut i fra hensynet til liv og helse, og samfunnskritisk virksomhet, når de gjenoppretter varmeforsyning etter utfall.

Planen for informasjonsberedskap inneholder flere feilaktige opplysninger, som feil navn på bydeler og eiere av sykehus. Informasjonsplanen ble heller ikke fulgt for å gi riktig informasjon til Oslo kommune under fjernvarmestansen.

Hafslund kan heller ikke dokumentere hvordan de sikrer deler av rørnettet.

– Vi ser alvorlig på et så langvarig brudd i fjernvarmeforsyningen i hovedstaden. 30.000 boenheter mistet varmen. Barnehager, helseinstitusjoner og viktige samfunnsinstitusjoner i Oslo ble berørt. Heldigvis var det mildvær disse dagene, men i en normal vinter vil et så langvarig utfall midt i sentrum potensielt få alvorlige konsekvenser, sier Bendiksen til Teknisk Ukeblad.

Avviser sammenheng

NVE uttalte tidlig etter fjernvarmehavariet i februar at bruddene på regelverket de fant hos Hafslund året før var direkte relevant til den nye situasjonen. Hafslund mener imidlertid de elleve avvikene NVE nå har funnet ikke er de samme avvikene som NVE påpekte etter lekkasjen på Bjørndal i 2012.

– Det er ingen overlapp i disse to sakene, sier Truls E. Jemtland, informasjonssjef Hafslund Varme, til Teknisk ukeblad.

– Vi tar NVEs tilsynsrapport på største alvor. Vi er innforstått med innholdet i rapporten, og de avvik som er funnet samstemmer med de tiltakene vi har presentert i møter med Oslo kommune og NVE i etterkant av hendelsen, sier Jemtland.

NVE har gitt Hafslund frist til 1. september med å lukke avvikene, og utelukker ikke at de denne gangen vil vurdere å kontrollere om avvikene lukkes korrekt.

NVE tar normalt bare stikkprøver for å sjekke om brudd på beredskapsforskriften er rettet om, etter at selskapene selv har rapportert at forholdene er utbedret.

Les også:

Hafslund truer Statnett med rettssak etter strømbrudd i Oslo

Her er solkraft nå billigere enn både kull- og gasskraft

40 prosent av varmepumpeinstallatørene driver ulovlig  

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.