NTNU-professor om maritime trender: Utelukker ikke kjernekraft for skip

NTNU-professor Asgeir J. Sørensen er optimist. IMO-målene vil nås og kanskje raskere enn ventet. Kjernekraft er heller ikke utenkelig i energimiksen for en grønnere kysttrafikk og smarte nullutslippshavner. Hva med eksport av «flatpakkede, grønne havner og elektrifiserte autonome skip»?

NTNU-professor om maritime trender: Utelukker ikke kjernekraft for skip
Norge kan bruke sin desentraliserte og langstrakte kyst som konkurransekraft til å utvikle industrielle energi- og logistikkløsninger som kan skalere til å løse tilsvarende utfordringer i Afrika, Asia, Oceania, Amerika. Bilde: Maritime Clean Tech

TU hadde rundt nyttårstider en artikkelserie om maritime trender. Sentrale aktører i næringen oppsummerte de viktigste trendene 2010-2020 og prøvde å se framover.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.