MENINGER

«Norge kan bli en spydspiss internasjonalt på fornybar plast»

søppelsortering avfallshåndtering kildesortering plastavfall plast flasker plastflasker avfall søppel sortering
søppelsortering avfallshåndtering kildesortering plastavfall plast flasker plastflasker avfall søppel sortering Bilde: colourbox.com

Plast er et materiale vi omgir oss med overalt hver eneste dag. I all hovedsak er denne plasten laget av fossilt råstoff – olje. Globalt står faktisk plast for like store utslipp som all luftfart. Likevel er det ingen klimaavgift på plast, og det har vært lite fokus på alternativer til fossil plast.

Men nå er heldigvis norske politikere kommet på banen, og et grønt skifte fra fossil til fornybar plast er underveis.

Les også: Klimaforsker fikk hemmelig betalt av fossilindustrien

Kan erstattes

Det grønne skiftet handler om å erstatte fossilt med fornybart, og om hvordan vi får til et samspill mellom teknologi, økonomi og politikk for å skape endring. I ZERO har vi med glede sett at det er en økende interesse i plastbransjen og øvrig næringsliv for hvor man kan bytte ut den fossile plasten. Innenfor plastens mangfoldige verden finner vi enormt mange ulike typer plast.

Stadig flere av de fossile byggesteinene kan erstattes med fornybart og resirkulert råstoff. Det handler ikke om nedbrytbar eller ikke-nedbrytbar plast, men om at begge deler skal lages fra et fornybart råstoff.

Les også: Vi bruker mer og mer olje: Slik vil ekspertene snu trenden

Muligheter

Markedet for fornybar plast er også i utvikling. På møte i Forum for Fornybar plast ble det nylig presentert en rykende fersk og anerkjent internasjonal markedsstudie for fornybar plast fra Nova Institute. I årene framover er det planlagt ny produksjonskapasitet flere steder, i tillegg til de som allerede er i gang.

Produksjonen har økt mye de siste årene og kommer til å øke betydelig i årene som kommer. Likevel er det et enda større marked som skal dekkes opp. Det gir muligheter for å etablere produksjon også i vår del av verden.

Vi er glad for at noen aktører går foran i Norge og har begynt å bruke fornybar plast. Det er heller ikke hvem som helst som tar dette samfunnsansvaret, men aktører som TINE, Tetra Pak og CocaCola. Vi trenger slike foregangsaktører i det grønne skiftet. Vi håper vi snart får se 100 % fornybare melkekartonger og plastflasker.

For at fornybar plast skal bli prismessig konkurransedyktig trengs det avgifter på fossil plast, slik det er på andre områder, som drivstoff. Derfor er det gledelig at Stortinget nå griper fatt i det.

Les også: Omstridt oppfinner står bak elbil med superbatteri

Må inn i statsbudsjettet

Etter at politikerne i statsbudsjettavtalen vedtok at en avgift på all fossil plast skal vurderes, og som fornybar plast skal unntas fra, er det nå en utredning på gang.  En slik avgift på fossile råstoff i materialer, som plast, vil lede an for omstilling fra fossilt til fornybart råstoff som vekker internasjonal interesse. 

Vi forventer at Regjeringen gjennomfører dette på en god måte, og i tråd med intensjonen til Stortinget om å få innført en slik avgift. Derfor må dette inn i statsbudsjettet for neste år.

Europa ser med spenning på hva som Norge gjør og hva resultatet av utredningene blir. Hvis vedtakene kommer på plass, kan vi ta en ledende posisjon innenfor et viktig felt av bioøkonomien. Norge kan bli en spydspiss internasjonalt på fornybar plast.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.