ARBEIDSLIV

Ni av ti tror bedrifter vil bruke mer penger på teknologi enn mennesker om 15 år

Jeg tror vinnerne vil være de virksomhetene som klarer å omfavne teknologien og bruke den så medarbeiderne blir i stand til å yte sitt beste.

Det blir viktig for ledere å skape et arbeidsmiljø hvor teknologi ikke blir oppfattet som noe som «tar jobbene fra oss» i framtiden, men heller bidrar til at ansatte gjør en enda bedre jobb, skriver kommentar-forfatter Knut Alnæs, daglig leder for Citrix i Norge.
Det blir viktig for ledere å skape et arbeidsmiljø hvor teknologi ikke blir oppfattet som noe som «tar jobbene fra oss» i framtiden, men heller bidrar til at ansatte gjør en enda bedre jobb, skriver kommentar-forfatter Knut Alnæs, daglig leder for Citrix i Norge. Foto: Istock
Av Knut Alnæs, daglig leder for Citrix i Norge
23. nov. 2020 - 05:00

En undersøkelse gjort blant 1000 ansatte og 500 ledere i europeiske og amerikanske bedrifter viser at 91 prosent tror at virksomheten de jobber i om 15 år vil bruke mer penger på teknologi enn på menneskelige arbeidere.

Undersøkelsen er en del av Work 2035, en stor rapport Citrix har laget sammen med noen av verdens fremste eksperter på fremtidens arbeidsliv. Ekspertene så her på blant annet om mennesker vil bli erstattet av maskiner, eller om teknologi heller vil være noe som hjelper en til å gjøre en bedre jobb.

Målet med rapporten er å finne ut hvordan medarbeidere i en virksomhet best kan organiseres for å skape verdi for virksomheten, hvordan mennesker og teknologi kan fungere sammen, samt å se på hvilke muligheter – og fallgruver – dette innebærer for medarbeiderne.

Kan få dramatiske konsekvenser for bedrifter

Hvis det virkelig stemmer at virksomheter vil bruke mer penger på teknologi enn på mennesker om 15 år, vil det være en ganske dramatisk utvikling.

Banksektoren er et godt eksempel. Ledende banker som ligger lengst fremme i digitaliseringen av hele sin virksomhet, bruker i dag omtrent 30 prosent av lønnskostnadene på IT og teknologi. Dette er banker som investerer tungt i teknologi for å være konkurransedyktige, antagelig mye mer enn en gjennomsnittsbedrift. Vi snakker altså om temmelig store endringer om banker om 15 år skal øke prosentandelen til over 100 prosent.

Det blir derfor viktig for ledere i de kommende årene å skape et arbeidsmiljø der teknologi ikke blir en negativ faktor

For å illustrere: Hvis banker skal bruke mer penger på IT enn ansatte i 2035, så kan det bety at de må doble IT-investeringene og samtidig halvere antall ansatte innen 2035.

Er dette realistisk? Jeg vet ikke, men det jeg vet er at teknologi kommer til å spille en avgjørende rolle for bedrifter som vil lykkes i fremtiden. Jeg tror ikke teknologi og kunstig intelligens kommer til å erstatte mennesker i fremtiden, men at teknologien vil gjøre oss i stand til å gjøre en enda bedre jobb.

Les også

Fokuser på hva teknologien kan løse

Intelligente arbeidsflater i kombinasjon med kunstig intelligens vil gjøre oss i stand til å bli mer produktive, og hjelpe oss med å ta enda smartere beslutninger. Men kunstig intelligens er ikke «magi». Det er bare en måte å bruke datamaskiner på til å analysere data, slik at vi kan ta raskere og bedre beslutninger eller få arbeidet unnagjort på kortere tid.

Eksempler på dette er hvordan kunstig intelligens i helsevesenet kan hjelpe med å stille mer treffsikre diagnoser, eller hvordan chatboter kan ta seg av rutinemessige oppgaver og frigjøre tid for medarbeidere.

Det blir derfor viktig for ledere i de kommende årene å skape et arbeidsmiljø der teknologi ikke blir en negativ faktor («tar jobbene fra oss») – men i stedet kommer inn som en positiv faktor som hjelper hver enkelt med å gjøre en enda bedre jobb. Ledere må forvente hyppige endringer, og må inspirere og oppmuntre ansatte til å tilpasse seg disse endringene.

Mitt råd til forretningsledere er å vise ansatte hvordan teknologi kan hjelpe dem med å løse problemer på kreative måter og ta raskere beslutninger, i stedet for å fokusere på at teknologien kommer til å ta jobbene våre.

Teknologien vil jobbe for oss – ikke mot oss. Og til syvende og sist vil det synes på bunnlinja.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.