Nye norske næringer

NHO: Norge bør satse på disse seks grønne næringene

Store, norske teknologiaktører har analysert 150 forretningsområder. De viser hva Norge bør satse på - og hva vi bør holde oss unna.

Fornybar energi, havvind, batterier, hydrogen, bygging av spesialskip, elbillading og drift av digitale kraftsystemer kan bli lønnsomme næringer for Norge, ifølge en rekke store norske selskaper.
Fornybar energi, havvind, batterier, hydrogen, bygging av spesialskip, elbillading og drift av digitale kraftsystemer kan bli lønnsomme næringer for Norge, ifølge en rekke store norske selskaper.

Store, norske teknologiaktører har analysert 150 forretningsområder. De viser hva Norge bør satse på - og hva vi bør holde oss unna.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

NHO har det siste året samlet en rekke store norske selskaper for å peke ut hvor Norge bør satse for å kunne tjene på det grønne skiftet.

22 verdikjeder med 150 forretningsområder er vurdert ut fra markedspotensial og Norges konkurranseevne. Seks områder står igjen som særlig interessante: 

 • Fornybar energi globalt
 • Havvind
 • Batterier
 • Hydrogen
 • Maritim sektor
 • Kraftsystem og lading på veier

Norge kan bygge globale energiselskaper

Analysen indikerer at omsetningspotensialet for norske aktører innenfor disse områdene kan være over 32 milliarder euro i året i 2030. Det forutsetter at norske aktører satser på de seks områdene og at norske myndigheter legger til rette.

Arbeidsgruppa mener blant annet at det er mulig å bygge store globale energiselskaper fra Norge, og ser for seg norske selskaper som utvikler, bygger og drifter internasjonale prosjekter innen fornybar energi. Rapporten anslår et omsetningspotensial her på 9 milliarder euro i året i 2030, og det dobbelte i 2050.

Selv om det er størst markedspotensial innen landbasert vind og solkraft, er konkurransen stor. Derfor tror rapporten på et større potensial for verdiskaping innen havvind, som er mer komplekst og vil gi høyere sysselsetting.

Sats på havvind, men ikke turbiner 

Rapporten trekker også frem at norske leverandører allerede posisjonerer seg, og hadde 3-5 prosent av det globale leverandørmarkedet innen bunnfast havvind i i 2018.

Rapportskriverne forventer at bunnfast havvind vil gå fra å være en europeisk nisje med 25 GW installert kapasitet, til en global storindustri med 650-1350 GW installert i 2050. «Det er liten usikkerhet knyttet til det bunnfaste markedspotensialet, og historisk sett har den oppnådde markedsveksten overgått markedsestimater», heter det i rapporten. 

Forfatterne anbefaler at norske aktører satser på produksjon av kabler, konstruksjon av spesialskip for havvind, digitale tjenester til drift og vedlikehold og EPCI-tjenester. Det siste står for engineering, procurement, construction og installation, og inkluderer prosjektledelse og kontraktsstyring. 

«Norske muligheter i grønne elektriske verdikjeder»

 • I tillegg til initiativtager NHO, deltok 16 partnere i arbeidet: AgderEnergi, BKK, Elkem, Enova, Equinor, HafslundE-CO, Havila, Hydro, IFE, Kongsberg Digital, NHO, Scania, SINTEF, Statkraft, Statnett og Veidekke.
 • LO har deltatt som observatør. McKinsey og ThemaConsulting har bistått med analyse. Aker Solutions og Aibel har deltatt i arbeidsgruppen for havvind.
 • DNV GL, Grønt skipsfartsprogram og Rederiforbundet har deltatt i arbeidet med
  maritim sektor. 

Advarer: Oljekompetanse er et midlertidig fortrinn

Rapporten er også tydelig på hvilke områder innen havvind som Norge bør holder seg unna: produksjon av turbiner, elektriske anlegg til sub-stasjoner, deler av drift og vedlikehold - og det kinesiske markedet.

Forfatterne bak rapporten kommer også med en klar advarsel: Kompetansen fra olje og gass er et midlertidig fortrinn, som raskt faller bort når andre aktører får mer relevant erfaring fra store havvindprosjekter.

«Norske aktørers konkurranseposisjon vil svekkes om det ikke satses nå», heter det i rapporten.

Stort potensial i elektrolysører 

Når det gjelder hydrogen, anbefales det at Norge satser på produksjon av elektrolysører, lagringsutstyr og fyllestasjoner. Norske Nel er allerede verdensledende innen elektrolysører, og har allerede stor produksjonskapasitet.

Rapporten beskriver at omsetningspotensialet for norske aktører er størst innen produksjon av elektrolysører, og innen produksjon av hydrogen til gjødselindustri og maritim transport. Lønnsomheten er derimot antatt å være størst innen produksjon av elektrolysører, lagringsutstyr og systemløsninger (fyllestasjoner), samt produksjon av hydrogen til maritim transport.

Batterier og bygging av spesialskip

Gruppen mener også at Norge er godt posisjonert til å lykkes innen batterier. Særlig gjelder det prosessering av råvarer som nikkel, kobolt, mangan, grafitt og aluminium.

Norge er også verdensledende innen maritime batterier, med fabrikker i både Trondheim og Bergen. Her kan Norge både utvide sin posisjon, og gå videre til andre nisjesegmenter, foreslår rapporten. NHO-gruppen mener også at det er mulig å konkurrere med asiatiske aktører innen storskala battericelleproduksjon.

NHO-president Arvid Moss har ledet styringsgruppen. Han er også konserndirektør for Energi i Hydro. Foto: NHO

Norges satsing på batteri og hydrogen i båter og ferger, gjør at vi er godt rigget til å kapre marked innen design og drift av el- og hydrogeninfrastruktur. Rapporten anbefaler også at Norge satser på skipsbygging, særlig spesialfartøy, og komponenter til fremdriftssystemer.

Kan tjene på digitalisering av strømnettet

Til slutt anbefaler rapporten å utnytte at Norge er tidlig ute med digitale strømmålere (AMS), datahub (Elhub) og 5G. Norge har også kompetanse innen sensorer fra olje og gassnæringen, noe som kan utnyttes når kraftnettene digitaliseres. Også smart analyse av data fra nettet, og optimalisering av nett, er marked hvor norske selskaper kan dra nytte av å være tidlig ute.

Norge var tidlig ute med å liberalisere kraftmarkedet, og Nord Pool var den første kraftbørsen i verden der man kunne handle kraft på tvers av landegrenser. Krafthandel, analyse og nye markedsplasser for fleksibelt forbruk (herunder virtuelle kraftverk), kan være gode muligheter for Norge.

Mange har kritisert at norsk elbil-satsing ikke har gitt ny industri i Norge, all den tid vi ikke har en bilindustri. Rapporten peker på at forretningsmodeller, betalingsløsninger og styringsløsninger for lading kan bli en ny næring for norske aktører ute i Europa.

Les også

Kommentarer (5)

Kommentarer (5)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå