Nesten to timer uten strøm i fjor

 

I 2012 var leveringspåliteligheten dårligst i Sogn og Fjordane, med i gjennomsnitt 3,5 avbrudd og en gjennomsnittlig total avbruddstid på 218 minutter.
I 2012 var leveringspåliteligheten dårligst i Sogn og Fjordane, med i gjennomsnitt 3,5 avbrudd og en gjennomsnittlig total avbruddstid på 218 minutter. Bilde: colourbox.com

Til sammen var gjennomsnittskunden uten strøm i en time og 50 minutter, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er en stor forbedring fra 2011, som var sterkt preget av uværene Dagmar og Berit.

– NVEs avbruddsstatistikk viser at vi har god leveringspålitelighet i Norge. Etter uværene i 2011 er vi nå tilbake på samme nivå som 2009 og 2010. Vi ser imidlertid at det er store lokale forskjeller, og at mye vind og andre ytre forhold fører til at leveringspåliteligheten svinger fra år til år, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding.

Den langsiktige trenden er ifølge direktoratet at antall avbrudd per strømkunde er synkende, med unntak av år med ekstra mye uvær.

NVEs avbruddsstatistikk viser at hver strømkunde i gjennomsnitt opplevde 1,6 avbrudd i 2012 og 2010, mot 1,8 i 2009. Varigheten per avbrudd holder seg omtrent konstant på rundt en time.

Les også: Sol og vind dekket halvparten av Tysklands kraftbehov

Forberedt på strømbrudd

I årene som kommer vil nettselskapene investere mye for at nettet skal bli enda mer robust. NVE har dessuten innført strengere krav til nettselskapene, og arbeidet med tilsyn er ifølge Sanderud intensivert.

– Vi må likevel innse at det ville blitt svært dyrt for strømkundene hvis leveringspåliteligheten skulle vært like god alle steder. Alle strømkunder må uansett være forberedt på at strømmen kan bli borte i korte eller lengre perioder, understreker Sanderud.

Fylker med stor geografisk utbredelse og stor andel luftledningsnett har normalt flest avbrudd.

I 2012 var leveringspåliteligheten dårligst i Sogn og Fjordane, med i gjennomsnitt 3,5 avbrudd og en gjennomsnittlig total avbruddstid på 218 minutter.

Med et gjennomsnitt på 0,5 avbrudd per strømkunde og en gjennomsnittlig total avbruddstid på 24 minutter, kommer strømkundene i Oslo best ut.

"Uten ugrunnet opphold"

Kravet er at nettleverandørene skal utbedre feilen uten ugrunnet opphold.

Er det godt nok at det i snitt tar rundt én time å rette feil?

– Det kommer an på hvem du spør. Det er en variasjon i lengden på strømbruddet ut fra hvor feilen oppstår, forklarer Hege Sveaas Fadum, senioringeniør i NVE.

Den geografiske variasjonen skyldes at det kan ta mye lenger tid å gi kundene strømmen tilbake i grisgrendte strøk. I tettbygde strøk har man ofte flere innmatingsmuligheter og der kan kundene ofte på strømmen tilbake kort tid etter et strømbrudd, ved at nettselskapet bruker fjernstyrte brytere for å isolere feilen. På landet er de ofte mer avhengig av at selve feilen blir ferdig rettet, forklarer hun.

Les også: Mindre sikker strømforsyning

Dagmar og Berit

Mengden av energi som ville ha vært levert til kunden dersom avbruddet ikke hadde inntruffet, var 0,1 promille av den totale mengden levert energi i 2012. For en husholdningskunde som bruker om lag 20 000 kWh i året betyr det at 2 kWh ikke ble levert i 2012.

For et "normalår" viser statistikken at rundt 40 prosent av alle avbrudd skyldes påvirkning på kraftnettet fra omgivelsene (vind, snø, lyn, osv). I 2011, som var et år med mye avbrudd på grunn av uværene "Dagmar" og "Berit" skyldtes over 70 prosent av avbruddene påvirkning fra omgivelsene.

Les også:

Statnetts kabler øker strømprisen

– Ny vindturbin produserer seks ganger så mye kraft  

Les mer om: