OLJE OG GASS

Navlestrengen til dykkerklokke ble slitt av

Dykkerhendelsen skjedde på Skandi Arctic i nærheten av Alvheim-feltet. Tre personer kunne ha mistet livet.
Dykkerhendelsen skjedde på Skandi Arctic i nærheten av Alvheim-feltet. Tre personer kunne ha mistet livet. Bilde: Technip

Lørdag 22. juni i år inntraff en alvorlig hendelse på DSV Skandi Arctic.

Navlestrengen, eller hovedumbilicalen til en dykkerklokke ble slitt av slik at dykkerklokken mistet trykk. Hendelsen skjedde på det Marathon-opererte Kneler-feltet, som er tilknyttet Alvheim.

Det tok 11 minutter før dykkerne fikk stengt alle ventiler til lekkasjepunkter inne fra dykkerklokken, og trykket ble gjenopprettet ved hjelp av ombordgass.

– Totalt trykkfall var om lag 18 meter fra omtrent 110 meters utgangstrykk i dykkerklokken, ifølge Petroleumstilsynets (Ptil) granskning.

Dette skjedde

Hendelsesforløpet skal ifølge Ptil ha vært slik:

«Dykkerne startet sin metning 19.6.2013 klokken 16.00, og ble trykksatt til en bodybde på tilsvarende 110 meters vanndyp. Lørdag 22.6 ble babord dykkerklokke klargjort for dykking slik at de kunne avløse dykkerteamet i styrbord dykkerklokke som var i ferd med å avslutte sin arbeidsøkt åp havbunnen ved Kneler A. Under håndtering av dykkerklokken i fartøyets moonpool, fikk man en alarm som tilsa at det var en feil med en sensor som skulle bekrefte at håndteringssystemet var i riktig posisjon for fortsatt senkning av dykkerklokken i moonpoolen.»

Etter dette skal elektriker og dykketekniker ha blitt tilkalt for å løse problemet.

«Under dette arbeidet ble håndteringssystemet satt i en modus som muliggjorde overbroing av denne sensoren. Man kunne fra operatørens posisjon se at låsesystemet var i riktig posisjon og at sensor derfor kunne overbroes. Operasjonen med å senke dykkerklokken i moonpoolen startet, men ble avbrutt da man erfarte en mindre «setting» i klokken», skriver Ptil i sin rapport.

En setting betyr i dette tilfellet et ukontrollert dropp på omtrent tre meter.

Les også: – Dykkere har en like viktig rolle som ubemannede fjernstyrte undervannsfartøy

Fikk ikke beskjed

«Elektriker utløste nødstopp i anlegget slik at all bevegelse stanset. Etter en kortere kontroll av anlegget og vurdering av status på systemet, ble det besluttet videre håndtering av dykkeklokken», heter det videre.

Selskapenes rapport mener videre at man ville avbryte dykket og forsøke å bringe dykkerklokken tilbake til kammersystemet.

«Video med opptak fra innsiden av dykkerklokken kan gi inntryk av at dykkerne ikke hadde fått beskjed om, eller oppfattet at dykket skulle avbrytes før den siste ukontrollerte låring skjedde. Opptak av kommunikasjonen indikerer heller ikke at dykket skulle avbrytes», står det i rapporten.

Og det var i neste steg ting begynte å få virkelig galt.

«Neste forsøk på å håndtere dykkerklokken i moonpoolen startet med at dykkerleder trykket inn en dødmannsknapp på håndteringsspaken. Dette medførte at bremsene på vinsjene ble tatt av, og man fikk en raskere ukontrollert låring av dykkerklokken på omtrent fire meter. Resultatet ble at man slet av navlestrengen til klokken og gass strømmet ut», skriver Ptil.

Herfra tok det om lag 11 minutter før alle ventiler som lekket gass var stengt og man kunne gjenoppbygge trykket.

Tre liv kunne gått tapt

Hendelsen ble først gransket av dykkeentreprenøren Technip og Marathon. Petroleumstilsynets rapport baserer seg i stor grad på disse granskningene. Her konkluderes det med at ulykken kunne ha ført til tap av tre liv.

– Den faktiske konsekvensen var at ingen personer ble fysisk skadet. Navlestrengen til dykkerklokken ble skadet, og det ble også skader på et støtdempingselement i håndteringsanlegget, skriver Ptil.

De legger videre til at potensialet i ulykken hadde vært mye mer alvorlig.

– Dersom man ikke hadde stanset lekkasje fra dykkerklokken kunne det i verste fall ha medført død for de tre personene som var i klokken, skriver tilsynet i sin rapport.

Nordsjødykkerne: Oljerikdommens dystre bakside

– Alvorlige mangler

I løpet av granskingen har Ptil avdekket brudd på regelverket gjennom mangelfull styring av virksomheten i Technip.

– Granskningen har vist alvorlige mangler ved Technips overordnede styring av virksomheten i operasjon av dykkerfartøyet DSV Skandi Arctic. (…) Det er identifisert mangler blant annet ved tekniske forhold om tilrettelegging, vedlikehold, kompetanse og håndtering av nødsituasjoner, skriver Ptil.

Technip: Skal ikke skje

Odd Strømsnes, direktør i Technip Norway, sier at de har jobbet knallhardt med dette i hele sommer for å granske hendelsen.

– Dette skal ikke skje. Fartøyet er et av verdens mest avanserte dykkerskip med state of the art teknologi på alle elementer. Men man har alltid noe å lære, og det er prosesser man kan forbedre, sier Strømsnes til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at de stoppet all dykking, satte i gang granskning sammen med Marathon, samt delvis Ptil.

– Etter noen måneder fikk vi lov til å dykke igjen. Da hadde vi fått gjort en del av de kortsiktige reparasjonene som trengtes. De mer langsiktige, som går for eksempel på menneskelige faktorer, det jobber vi hele tiden videre med. Blant annet har vi en nær dialog om dette med dykkermiljøet i Norge, sier han.

Strømsnes sier videre at episoden gikk greit, selv om den var alvorlig, og at det da var vel så viktig for dem å komme til bunns i hva som hadde skjedd.

– Det var viktig for oss å legge kortene på bordet, komme til bunns i det som skjedde og forbedre oss. Det er også viktig at prosessen fortsetter og at vi jobber videre med de langsiktige punktene, blant annet med Marathon, Statoil og Ptil, sier han.

Les også:

Denne gjengen gjør jobben der både dykkere og roboter må gi opp

Her klatrer Linda utenpå plattformen