KRAFT

Naturvernforbundet godtar at ankemuligheten fjernes

MER DEMOKRATISK: Selv om ankemuligheten fjernes, blir det nå fire muligheter til å bli hørt i kraftlinjeprosesser, én mer enn før, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.
MER DEMOKRATISK: Selv om ankemuligheten fjernes, blir det nå fire muligheter til å bli hørt i kraftlinjeprosesser, én mer enn før, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind Lie
5. mars 2012 - 07:29

Fredag Politikerne skal tidligere inn i nettutbyggingene stortingsmeldingen om regjeringens politikk for utbyggingen av strømnettet.

Bort med klageretten

Der går det fram at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utarbeide innstillinger til Olje- og energidepartementet (OED), men uten å fatte noe formelt vedtak. Dermed faller klageretten bort.

– Min første reaksjon da jeg leste energiministerens presentasjon var at dette er ille, at her fjerner de ankemuligheten. Men etter å ha sett mer på det, kan det nye systemet faktisk føre til forbedringer, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken til Teknisk Ukeblad.

Les også: Statnett vant over Riksantikvaren

Kjent fra veibyggingen

Han mener nettmeldingen viser at regjeringen har tatt viktig lærdom av Hardanger-saken.

– De tingene vi har spilt inn, ser ut til å ha blitt tatt med, sier naturvernlederen.

Han viser til at det skal innføres et nytt system med behovsanalyse og ulike forslag til hvordan det eventuelle behovet kan dekkes. Dette skal kvalitetssikres av uavhengige eksperter.

– Dette er et system vi kjenner godt fra veibyggingssiden gjennom konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring, sier Haltbrekken.

Les også: Vil gjøre Hild til B-kunde

Energieffektivisering

– Hvis disse analysene blir grundige og ser på alternativer til nett, som for eksempel satsing på energieffektivisering i et område med utfordringer - som Midt Norge -, samtidig som det er uavhengige eksperter som får vurdere nettselskapenes materiale, kan prosessen bli langt bedre enn i dag, sier Haltbrekken.

Forutsetningen er ifølge Haltbrekken at det blir en reell diskusjon om behovet og alternativene.

– Vi har i prosessen med nettmeldingen bedt om at en slik ordning innføres og fikk gjennomslag for det, sier han.

Les også: Statnett får ikke kamuflere luftspenn

– Annet Hardanger-resultat

Haltbrekken viser til at i Hardanger-saken måtte regjeringen kjøre en slik ekspertrunde på overtid.

– Ekspertenes dom var klar. Behovet var ikke så stort som Statnett påstod, situasjonen var ikke så prekær. Hvis disse konklusjonene hadde fått komme tidlig i prosessen, tror jeg sjansen hadde vært til stede for et annet resultat enn det som nå skjer, sier forbundslederen.

Les også: Frykter å krasje i kraftspenn

Fire innspillsmuligheter

I dag har folk anledning til å komme med innspill i tre runder. Først høring på melding, så høring på søknad og konsekvensundersøkelse, og til slutt klage på NVEs vedtak hvis de er misfornøyde med det.

– Med de endringene som foreslås, får vi fire muligheter til å komme på banen i den offentlige prosessen. Først blir det høring på behovsanalysen og alternativene samt ekspertenes dom, deretter høring på melding, så på søknad og konsekvensutredning og til slutt på NVEs anbefaling til OED som skal legge fram saken for kongen i statsråd.

Les også: Kraftlinje truer golfbane

– Betyr ingen ting

– Det er helt riktig at vi mister klageretten, men jeg tror ikke det vil bety noe i praksis. NVE skal fortsatt innstille ovenfor OED og vi kan komme med innspill på hva vi mener om den innstillingen, sier Haltbrekken.

Det var akkurat dette energiministeren la vekt på da han la fram nettmeldingen fredag. Han mente den nye konsesjonsordningen for kraftnett vil bli mer demokratisk enn den har vært tidligere, nettopp av de grunnene Haltbrekken nevner.

– Hvis den første diskusjonen om behovet blir godt opplyst og gjort på en skikkelig måte, tror jeg det vil gagne norsk natur. Men det er en forutsetning at alternativene vurderes skikkelig, understreker Haltbrekken.

Les også: Kraftlinje kan rasere sjøreservat

Les mer om: