– Næringslivet bør søke erstatning

– Næringslivet bør søke erstatning
IRRITERT: Vel ute av politikken tar tidligere samferdselsminister Kjell Opseth bladet fra munnen og sier han er mektig irritert over hvor lange planprosessene er. Bilde: Joachim Seehusen


Opseth mener planprosessene før utbygging starter tar altfor lang tid og han kritiserer næringslivet for ikke å øve større press på politikere og myndigheter for å få fortgang.

Mer skjønn

Den tidligere samferdselsministeren mente å ha observert at planprosessene ikke går det spor raskere enn da han satt i posisjon. Opseth var stortingsrepresentannt fra 1980 til 2001 og samferdselsminister i perioden 1990 til 96.

– Men det viser seg at når det blir satt krav til de som driver med planlegging så skjer det noe. Det blir også gjort arbeid det bør stilles spørsmål ved, og man bør utøve mer skjønn, de lange prosessene er ikke påkrevd, sa eks-ministeren.

Han viste til at planleggingen av hovedflyplassen på Gardermoen gikk raskere enn mange veiprosjekter.

– Det viser at det er mulig.

E39

Opseth brukte E39 mellom Kristiansand og Trondheim som eksempel da han talte på Byggedagene onsdag formiddag. Han viste til at nå starter en ny gjennomgang av deler av traseen.

– Og det gjør de til tross for at det finnes en stortingsmelding som sier klart og tydelig hvor traseen skal gå, den ble lagt frem og stortingsbehandlet i 1995.

Statssekretær: – Veiplanlegging tar for lang tid

Erstatning

– Jeg skulle gjerne sett at næringslivet kom mer på banen. Det må ikke sitte stille og la dette skjer, tordnet politikeren.

Han viste til at nå ser et ut til at den fergefrie stamveien fra Sørlandet til Trondheim skal gå utenom Gloppen og Nordfjordeid.

– Hvis jeg satt der som næringsdrivende ville jeg søkt erstatning. Det er jo mange som har gjort investeringer. Det ligger jo også en flyplass på Gloppen som de nå skal styre veien utenom. Det irriterer meg grenseløst. Dette er bare et eksempel jeg er overbevist om at det finnes flere, sier Opseth som mener at NHO både sentralt og lokalt er for tilbakeholdne overfor myndighetene og for lett aksepterer treg saksbehandling og lange planprosesser.

Uten merknader

Det var i Stortingsmelding nr. 21, 1994–95 planene for stamvei Kristiansand – Bergen – Trondheim ble lagt frem.

I innstillingen fra Stortinget heter det kort og godt: Komiteen har for øvrig ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende:

Vedtak: St.meld. 21 for 1994–95 Stamveg Kristiansand – Bergen – Trondheim – vedlegges protokollen.

– Det er i praksis et vedtak om utbygging, sier Opseth i dag.

Les også: – Bruk fem milliarder mer på vei

Krever 200 kilometer vei årlig

– Privat veibygging vil tvinge seg frem