Nå vil oljebransjen satse på fornybart, hydrogen og å få ned CO₂-utslippene

Ny undersøkelse viser at flere toppledere i oljebransjen sier de vil investere grønt.

Nå vil oljebransjen satse på fornybart, hydrogen og å få ned CO₂-utslippene
95 prosent av de spurte topplederne tror det er svært sannsynlig at organisasjonen de jobber for vil investere i eller utvide porteføljen på havvind. Stadig flere svarer dessuten at de vil øke investeringene i fornybar, hydrogen og karbonfjerning. Montasje: Equinor

Hvert år gjennomfører DNV GL en omfattende undersøkelse blant ledere i oljebransjen. Globalt har 1031 ledere deltatt i undersøkelsen, 129 av dem fra Norge, som tar for seg utsiktene til oljebransjen det neste året.