SAMFERDSEL

Nå er «motorveien» for syklistene klar. Her skal det være trygt å sykle i høy fart

Når vi hverken skal kjøre bil på grunn av klima, eller reise kollektivt på grunn av korona, er sykkelen det beste alternativet for å komme raskt fra A til B.

Roar Børresen tror flere vil sykle til jobb når de oppdager at Sykkelstamveien er behagelig å sykle raskt på. – Men like viktig som nye sykkelveier, er å vedlikeholde dem godt, og informere publikum om tilbudet som finnes, understreker han.
Roar Børresen tror flere vil sykle til jobb når de oppdager at Sykkelstamveien er behagelig å sykle raskt på. – Men like viktig som nye sykkelveier, er å vedlikeholde dem godt, og informere publikum om tilbudet som finnes, understreker han. Foto: Alf Bergin
Kjetil S. Grønnestad
5. sep. 2020 - 20:54

Men skal enda flere velge sykkel, må sykkelturen være både trygg og rask. Ikke minst når man skal sykle langt. Pilotprosjektet Sykkelstamveien langs motorveien mellom Stavanger og Sandnes, skal sikre siddiser og sandnesgauker trygg og rask sykkeltransport til og fra arbeidsplassene på Ullandhaug og Forus.

– Jeg trodde dette var den enkle etappen å bygge ut, for det er stort sett bare grønne enger her. Men det viste seg at da motorveien ble bygget, ble kabler, kloakkledninger og vannrør lagt her. Og over oss går Statnetts høyspentmaster. Så det var mye å passe på, sier Kari Smådal Turøy, Statens vegvesens prosjektleder for Sykkelstamveien, der vi står på en liten bru over motorveien.

Parallelt med bilene som suser forbi, skal syklistene på slutten av sommeren kunne suse av gårde på den 4,5 meter brede Sykkelstamveien som er dimensjonert for 30 km/t. Minimal stigning og kurvatur, egne av- og påsyklingsfelt, ingen møtepunkt med annen trafikk som biler eller gående, gjør at dette minner mer om en sykkelmotorvei enn en sykkelsti.

Høy sikkerhet

Det at syklistene slipper å ta hensyn til gående, skiller Sykkelstamveien fra andre sykkelekspressveier. Der det er fare for gående, og dermed lekende barn, er Sykkelstamveien avskjermet med gjerder.

– Trafikkbildet blir enkelt. Det vil føles trygt å sykle her i høy fart, sier Turøy.

Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes bygges ut i flere etapper. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes bygges ut i flere etapper. Illustrasjon:  Statens vegvesen

Etappen fra Grannes til Forus, blir ferdig i slutten av sommeren 2020. I 2019 ble en liten bit i nord ferdigstilt samtidig med Ryfast. Fem strekk gjenstår før den 15 km lange Sykkelstamveien er ferdig i 2023. Neste etappe inkluderer en 380 meter lang sykkeltunnel gjennom Auglendshøyden.

– Samtidig som vi sprenger ut sykkeltunnelen, benytter vi anledningen til å skifte ut himlingen i biltunnelene. Sørgående løp ble stengt i sommerferien, med all motorveitrafikk kanalisert inn i én tunnel. Da fjernes himlingen, løpet strosses ut og fjellet sikres, før trafikken legges tilbake. Når sykkeltunnelen er ferdig, vil den først bli brukt til sørgående biltrafikk mens vi monterer ny himling i biltunnelen, sier hun.

Deretter blir sykkeltunnelen forbeholdt syklister, med påkoblingspunkt til Universitetet og det nye sykehuset på Ullandhaug rett sør for tunnelen.

Flere byer i gang

Stavanger er ikke eneste by som planlegger sykkeltunnel.

– Vi bygger verdens lengste tilrettelagte sykkeltunnel. Den åpner i 2022 og blir 2,9 km lang, sier sykkelsjef i Bymiljøetaten i Bergen kommune, Einar Johan Grieg.

Denne tunnelen er rømningsvei for en ny bybanetrasé, men oppgraderes slik at den kan brukes som sykkelvei. Til forskjell fra i Stavanger, får denne tunnelen fortau og blir dermed en kombinert sykkel- og gangtunnel.

Sykkelstamveien

  • Pris: 1,4 milliarder kroner.
  • Lengde: 15 kilometer.
  • Dimensjoneres for 30 km/t.
  • 4,5 m bredde.
  • Horisontalkurvatur minimum 40 m.
  • Maksimal stigning 3,5 % for stigning lenger enn 200 m, 5 % inntil 200 m lengde, 7 % inntil 100 m. Stigning over 7 % skal unngås.
  • Planskilt kryssing av kjørevei og gang- og sykkelveier.
  • Fysisk skille vurderes der andre trafikanter/barn/dyr kan komme inn på Sykkelstamveien.
  • Siktkrav i påkoblingspunkt/kryss er 8x50 m og stoppsikt 35-50 m.

Koronapandemien har gitt mindre mobilitet på grunn av hjemmekontor, stengte skoler, lukkede idrettsanlegg og kulturinstitusjoner, og generell oppfordring om å holde seg hjemme. At andelen kollektivreisende har sunket, er ikke så overraskende, men det samme gjelder også sykkelbruken.

Sammenlignet med 2019 har sykkelbruken i Trondheim sunket med 34 prosent for perioden 13.03.20 – 18.05.20. I Stavanger er tilsvarende reduksjon 27 prosent for de tre månedene mars-mai. Også i Bergen gikk sykkelbruken ned. Oslo derimot, skiller seg ut ved at her steg sykkelbruken med 16 prosent fra 2019-2020 for perioden mars-april.

– Dette til tross for at det var kaldere i år enn i fjor, og med færre arbeidsreiser generelt i Oslo siden 12. mars. En økende andel av turene gjøres på helgedager, sier Heidi Tomten, avdelingsdirektør for gange og sykkel i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Les også

Kvænangsfjelltunnelen er åpnet - et halvt år før tida

Elektriske bysykler

Selv om antallet syklister sank på tellepunktene i Stavanger, har den nye elektriske bysykkelen blitt svært populær siden lanseringen 3. februar. 120 elsykler er i dag til leie i 12 rogalandskommuner, blant annet ved alle togstasjoner langs Jærbanen mellom Stavanger og Egersund. Antallet bysykler vil i løpet av sensommeren øke til cirka 300.

– Vi skulle egentlig hatt ytterligere 450 bysykler, men de er blitt koronaforsinka. Vi regner med at de tidligst ankommer i løpet av september, sier Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus, idet vi møter henne og sykkelansvarlig Randi Markvardsen ved ladepunktet for bysykler som er plassert på togstasjonen i Stavanger.

– Bysykkelen har blitt svært populær. Bruken øker for hver dag, sier Skundberg.

Økningen skjøt fart i mars, med rundt 130 prosents økning for både mars og april, sammenlignet med de gamle bysyklene i 2019.

– Det skyldes økt brukervennlighet. Den nye bysykkelen er et pilotprosjekt utviklet etter våre kravspesifikasjoner. Rekkevidden er 7 mil, den er enkel å bruke og har god trekkraft, sier Markvardsen.

Vi skal pepre områdene med ladepunkt der folk bor

Roar Børresen, sykkelsjef i Stavanger

At bysykkelen inkluderes i personlige bussbilletter i mobilappen, bidrar til populariteten.

Det er kommunene, i tett samarbeid med Kolumbus, som bestemmer hvor bysyklenes ladepunkt skal være.

– Vi ønsker ladepunkt i tilknytning til Sykkelstamveiens påkoblingsfelt, sier Skundberg.

Må lade der folk bor

Sykkelsjef i Stavanger kommune, Roar Børresen, ivrer for økt sykkelbruk, og ønsker ladepunkt der det er mye folk.

– Vi skal pepre områdene med ladepunkt der folk bor, sier han med et smil.

Han understreker at økt sykkelbruk er avhengig av godt vedlikehold av sykkelveiene og informasjon om sykkeltilbudet.

– I løpet av de neste fire årene skal kommunen tilrettelegge 22 nye km med tilpassa sykkelveier for å skape et sammenhengende sykkelnettverk. Vi vil mate folk inn mot Sykkelstamveien, sier han.

I Trondheim fører koronasmitten til økt sykkelsatsing.

– Partene i Miljøpakken gjør tiltak for å forsere fremdrift i byggeprosjekter, sier Richard Liodden Sanders, fagansvarlig for sykkel i Miljøpakken i Trondheim kommune.

I Bergen planlegges også en ny sykkeltunnel på en del av strekket mot Åsane parallelt med ny bybanetunnel dit. Oslo har økt sykkelveinettet med 30 prosent de siste fem årene, slik at hovedstaden nå har mer enn 230 km med sykkeltilrettelegging.

Les også

Valdresmodellen ga mye vei for pengene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.