Nå er arbeidsledigheten for ingeniører like lav som for fire år siden

Ny nedgang i november.

Nå er arbeidsledigheten for ingeniører like lav som for fire år siden
Vi må fire år tilbake for å finne lavere arbeidsledighet for ingeniør- og ikt-fag. Foto: Ina Steen Andersen

Arbeidsledigheten for ingeniører fortsetter å synke. Ved utgangen av november var det registrert 3968 innen ingeniør- og ikt-fag i Nav sine lister. 

For en måned siden var ledigheten for første gang halvert fra toppnivået som ble registrert i januar 2017. 

Denne måneden må vi helt tilbake til november i 2014, altså samme år som arbeidsledigheten startet å stige, for å finne lavere tall.

Da var 3943 ingeniører uten jobb. 

Økning i ledige stillinger

Ledigheten for ingeniører er nå nede på 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning er den totale ledigheten i Norge nå på 2,3 prosent. 

Og det er fortsatt innen ingeniør- og ikt-fag at ledigheten har sunket mest det siste året. 

Som Teknisk Ukeblad skrev tidligere i november, er det flere i oljebransjen som sliter med å få tak i nok ingeniører igjen. 

Dette gjelder spesielt innen noen fagområder, som elektro og instrumentering.

Det gjenspeiler seg også i at det er flere ledige stillinger ute hos Nav. I november ble det registrert 4200 nye stillinger innen ingeniør- og ikt-fag. 

Også Finn.no har tidligere meldt om økende antall ledige stillinger for ingeniører, spesielt innen olje.