Modulbygde skip skal gjøre det lettere å bytte til utslippsfritt

Norges mål om å redusere utslipp fra skipsfarten med 50 prosent innen 2030, betyr at det må bygges minst 400 utslippsfrie skip til nærskipsfart og 700 lavutslippsskip. Zerocoaster kan være løsningen.

Modulbygde skip skal gjøre det lettere å bytte til utslippsfritt
Zerocoaster konseptskip for HK Shipping, beregnet på seilas i Nord-Europa. Illustrasjon: Vard Engineering

Vard Engineering og partnere har, med støtte fra Norges forskningsråd, utviklet modulbaserte skipstyper som skal være rimeligere og enklere å bygge og gi rederiene fleksibilitet til å møte framtidige krav.