Limtreet og stålet i Tretten bru utvider seg forskjellig i solsteiken. Det tok ikke ingeniørene hensyn til da de prosjekterte brua

Prosjektørene mente virkningen var «ubetydelig». Ekspert mener det kan være en årsak til brukollapsen.

Limtreet og stålet i Tretten bru utvider seg forskjellig i solsteiken. Det tok ikke ingeniørene hensyn til da de prosjekterte brua
Til høyre i bildet vises en av stålstavene, hvor rester etter limtrestaven henger igjen av restene av Tretten bru. Foto: Eirik Helland Urke, Teknisk Ukeblad

Ingeniørene som prosjekterte Tretten bru tok ikke hensyn til at brua ble bygget med materialer som utvider seg ulikt når solen varmer.