INDUSTRI

Leverandørindustrien i nord styrket seg igjen i 2019 - Nå venter nedtur

Nord-Norge leverte varer og tjenester til oljeindustrien for nesten 4 milliarder kroner i fjor. Antall årsverk økte med 98, til 1.749 årsverk. Nå venter nedtur.

Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest.
Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest. Illustrasjonsfoto: Harald Pettersen/Equinor
31. aug. 2020 - 11:05

Ifølge rapporten Levert 2019 som legges fram mandag, hadde de nordnorske leverandørbedriftene forventninger om å passere 4,1 milliarder kroner i fjor, og de nådde nesten målet med resultatet på 3,93 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 4,7 prosent fra 2018 og vekst for tredje år på rad siden nedturen etter oljepriskollapsen i 2014.

I alt var 1.749 årsverk forbundet med leveransene i 2019, noe som er en vekst på 98 sammenlignet med 2018.

Usikker framtid

Leverandørene i nord ble spurt, på et tidlig tidspunkt i koronaperioden, om hva de trodde ville bli resultatet for 2020.

Konsensus er reduksjon i leveransene for 2020 på nesten 9 prosent grunnet fall i oljepris, med påfølgende lavere etterspørsel fra petroleumssektoren. I tillegg har sentrale leverandørbedrifter i Troms flyttet sin virksomhet ut av landsdelen.

Det påpekes også at en rekke større utbyggingsprosjekter har hatt lavere aktivitetsnivå i 2020.

Anslaget, som trolig er svært usikkert, tilsvarer en omsetning i 2020 på 3,6 milliarder kroner. Antall utførte årsverk ventes å falle med 230 sammenlignet med 2019.

Flest i Finnmark

Det er støtte- og servicetjenester som er størst med 704 årsverk, med underkategorier som base, logistikk og transport, test og inspeksjon, bemanning, konsulent og utstyr. Kategorien vedlikehold og modifikasjon ga 409 årsverk, mens konstruksjon og fabrikasjon bidro med 275 årsverk.

Nærmere halvparten av årsverkene ble utført i Finnmark, mens rundt en tredel ble gjort i Nordland og bare ett av seks i Troms.

Samtidig har Finnmark størst andel pendlere som utfører jobber i leverandørtjenesten, totalt sett gjøres 67 prosent av jobbene av fastboende i nord, mens andelen i Finnmark er 55 prosent. I Troms er andelen fastboende som utfører leverandørtjenestene, 86 prosent, mens i Nordland er den 74 prosent.

Les også

Tiårsjubileum

I forbindelse med at det er tiende gang det produseres en rapport for den nordnorske leverandørindustrien, er årets rapport utvidet med et kapittel om utviklingen på 2010-tallet.

I løpet av ti år har industrien i nord omsatt for 41,1 milliarder kroner og utført over 20.500 årsverk forbundet med leveransene.

Rapporten har også forsøkt å synliggjøre petroleumsbransjens ringvirkninger for landsdelen i form av jobber og verdier som ikke fanges opp i Levertrapportene, som sysselsettingen og omsetningen til offentlig eide selskaper.

Olje gir jobber

I tillegg til de 67 prosentene fast ansatte i leverandørnæringen, som utgjør 1.167 årsverk, er det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 1.368 personer med bostedsadresse i Nord-Norge som jobber med petroleumsvirksomhet typisk hos operatørselskapene på land eller offshore.

Basert på PANDA-modellen (Plan- og analyse modell for næring, demografi og arbeidsmarked) gir 2.500 årsverk 852 indirekte årsverk i andre næringer i Nord-Norge, slik at petroleumsaktiviteten i nord har en sysselsettingseffekt på nesten 3.400 årsverk.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.