BYGG

Lagmannsretten avviste at Tielvene-boligblokkene kunne kollapset

Reduserte erstatningsbeløpet tingretten idømte Rambøll, fra 13,5 til 4 millioner.

De to blokkene står trygt og godt øst i Stavanger. Ifølge dom fra tingretten kunne begge byggene rast uten forvarsel om ikke et feilaktig prosjektert knutepunkt hadde blitt korrigert. Lagmannsretten kaller det dagligdagse feil og avviser at byggene kunne kollapset.
De to blokkene står trygt og godt øst i Stavanger. Ifølge dom fra tingretten kunne begge byggene rast uten forvarsel om ikke et feilaktig prosjektert knutepunkt hadde blitt korrigert. Lagmannsretten kaller det dagligdagse feil og avviser at byggene kunne kollapset. Foto: Kjetil S. Grønnestad
25. jan. 2019 - 15:20

I Stavanger tingrett ble Rambøll dømt til å betale til sammen 13.5 millioner i erstatning, slik blant annet papirutgaven av Teknisk Ukeblad har omtalt i sitt siste nummer. Nå har imidlertid Gulating lagmannsrett redusert erstatningsbeløpet kraftig.

Bakgrunnen for striden mellom entreprenøren Kruse Smith og rådgivende ingeniør Rambøll er prosjektet Tielvene i Stavanger, med to boligblokker på åtte etasjer med 38 leiligheter. Tielvene ble påbegynt i 2015, og under byggeperioden ble det avdekket manglende endeforankring av armering i et viktig knutepunkt mellom første og andre plan.

Feilen ble avdekket av Procon, som hadde rollen som ansvarlig kontrollerende.

Dagligdagse feil

Feilen ledet til ekstra arbeider og kostnader for entreprenør og underentreprenører. Rådgivende ingeniør bygg var Rambøll, som erkjente feilen og betalte drøyt 3.5 millioner kroner i erstatning til Kruse Smith, som imidlertid mente ekstrakostnadene beløp seg til mer enn 13 millioner kroner. De to ble ikke enige, og saken endte i Stavanger tingrett. Der ble Rambøll dømt til å betale 13,5 millioner kroner til Kruse Smith, og selskapet fikk hard medfart i dommen:

«En legger etter dette til grunn at dersom byggene hadde blitt utført i henhold til RN (Rambøll Norge, red.anm.) sin prosjekterte løsning, ville det ha vært fare for at disse hadde kollapset, uten forvarsel av noe slag.», skrev tingrettsdommer Rune Høgberg.

Rambøll anket imidlertid, og lagmannsretten er betydelig mildere i sin omtale Den har også redusert erstatningsbeløpet kraftig, slik at Rambøll nå må betale 4 millioner kroner til Kruse Smith.

Lagmannsretten skriver at «Den erstatningspliktige feil ligger mer i det dagligdagse området hvor kommunikasjonsfeil mellom ellers kompetent personell er årsaken. I vurderingen av skyldgraden har lagmannsretten også sett hen til RNs (Rambøll Norge, red. anm.) rutiner med sidemannskontroll og at feilen i seg selv ikke ledet til fare for liv eller helse.»

Misforståelser

I dommen fra Gulating Lagmannsrett heter det at feilen kan forklares med misforståelser og kommunikasjonssvikt mellom to forskjellige Rambøll-kontorer og at det er brukt to forskjellige modeller. I den opprinnelige Robot-modellen er dekkene modellert som toveisplater. Men i tillegg benyttet Rambøll Adapt, der dekkene er modellert og armert som enveisplater. I dommen heter det at «I tillegg har tydeligvis programvareleverandør (Adapt) ikke implementert krav som stilles i nasjonaltillegget i Eurocode (EC). Dette medførte at skjærbøyler ble plassert for langt utenfor bærende søyler.»

Lagmannsretten siterer også Øystein Løset hos Dr. techn. Olav Olsen som sier at det ikke ville vært fare for at byggene kollapset, selv om underdimensjoneringen ikke var blitt oppdaget.

– Den stakkars tingrettsdommeren hadde jo ikke fagfolk å støtte seg på. Lagmannsretten hadde en fagdommer med, sier Rambølls advokat Stein Kleven til Teknisk Ukeblad.

Beklagelig sak

– Dette er en beklagelig sak som vi helst skulle vært foruten. Rambøll vedgikk feilen da den ble oppdaget og betalte derfor for ekstrakostnader men Kruse Smith mente at utbetalingen ikke dekket det totale tapet, skriver pressekontakt Pernille Berg i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Hun peker på at dommen fra lagmannsretten reduserer erstatningsbeløpet fra tingrettet betydelig.

– Vi er mest fornøyd med å bli renvasket for de grove påstandene om uaktsomhet og kunnskapsmangel som ble fremsatt av Kruse Smith. Med bakgrunn i denne saken har vi gjennomgått rutinene våre for å forhindre at noe tilsvarende skjer igjen, skriver Berg.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.