KARRIERE

Kontrakter: Advokatens 10 kjappe råd til din startup

Advokatens råd til fellene du må passe deg for.

Det er mange feller å gå i når man tegner kontrakt.
Det er mange feller å gå i når man tegner kontrakt. Foto: Colourbox
Marianne Løvås Sagerup, Fast Advokat
25. mai 2018 - 12:58

Du har akkurat fått oversendt et avtaleutkast fra din nye samarbeidspartner. En liten underskrift er alt som gjenstår før din startup når den etterlengtede ekspansjonsfasen. Det haster med å komme i gang.

Vil du unngå at samarbeidet blir en kostbar affære? Se opp for disse kontraktsfellene:

1. Hastverk er lastverk

Det er fristende å gjøre unna formalitetene i en fei, men det er penger å spare dersom man bruker litt tid innledningsvis på å sikre at en har en god kontrakt.

Det hjelper lite med et lønnsomt samarbeid hvis avkastningen spises opp av lite fordelaktige kontraktsvilkår. En grundig gjennomgang av kontrakten bidrar også til å avklare partenes forventninger, og dermed et bedre grunnlag for godt samarbeid.

Be derfor om utkast til kontrakt så tidlig som mulig; jo nærmere en kommer signering desto vanskeligere er det å be om endringer. I praksis er oversendt utkast til kontrakt bare et utgangspunkt for videre forhandlinger, selv om utkastet presenteres som "våre standardvilkår".

2. Les hele kontrakten fra A til Å

Stating the obvious? Noen gründere antar at samarbeidspartnerens utkast til kontrakt er i tråd med det som er avtalt tidligere.

Det er derimot mange som lar seg friste til å «vri» formuleringer til egen fordel ved utforming av avtaleutkastet.

Les derfor hele kontrakten fra A til Å, inklusive vedlegg, før vilkårene aksepteres. I praksis er det formuleringen i kontrakten som er avgjørende dersom dere er uenige om hvordan avtalen skal forstås.

Det gis sjelden medhold i alternative tolkninger, selv om det er aldri så rimelig.

3. Det er alltid mulig å forhandle, selv i møte med de store stjernene

Noen gründere har for stor respekt for veletablerte aktører. Det er lett å glemme at forhandlingsposisjon i hovedsak knytter seg til produktet som selges, ikke selskapet som selger det.

Ha et realistisk syn på din egen attraktivitet, og bestem deg for hvor mange kameler du er villig til å svelge for å sikre et videre samarbeid. Da er det lettere å imøtegå argumenter om at «det er sånn vi alltid gjør det», «vi godtar aldri» og så videre.

Hvis en formulering i kontrakten er vanskelig å akseptere, vil potensielle samarbeidspartnere normalt strekke seg for å komme frem til en løsning som begge kan leve med.

4. Beskytter kontrakten selskapets teknologi?

Les nøye igjennom alle formuleringer om selskapets teknologi og andre immaterielle rettigheter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Still deg spørsmålet: kan denne formuleringen tolkes annerledes enn det jeg gjør?

Ta følgende eksempel: «Hvis samarbeidspartneren foreslår endringer som hensyntas ved utarbeidelsen av nye prototyper, skal samarbeidspartneren ha rett til deleierskap i produktet.»

Dette kan høres rimelig ut, men skal enhver justering gi rett til eierskap i et produkt som du har utviklet?

Nyanser i språklige formuleringer kan være ødeleggende hvis det oppstår tvist om hvordan kontrakten skal tolkes. En tommelfingerregel er å erstatte generelle formuleringer med presiserende ord og uttrykk; eksemplifiser hvilke typesituasjoner som eventuelt skal gi samarbeidspartneren utvidede rettigheter.

5. Det er lov å tro på et unikt produkt, men tør du garantere for det?

I et raskt utviklende marked er det ofte et spørsmål om tid før andre utvikler lignende produkter. At en selv ikke kjenner til slike produkter, betyr ikke at de ikke finnes.

Søknader om patentering offentliggjøres først 18 måneder etter at søknad er sendt til det norske Patentstyret. Samme frist gjelder ved innlevering av internasjonal patentsøknad (PCT).

Vær derfor varsom med å garantere for at ingen andre eier rettigheter til den teknologi selskapet baserer seg på. Et eventuelt ansvar bør begrenses beløpsmessig, og avgrenses mot forpliktelser samarbeidspartneren har i neste ledd (overfor andre samarbeidspartnere). 

6. Pass deg for bindingstid

Ting endrer seg raskere enn man tror. Det som fremstår som en god avtale i dag, kan vise seg å bli noe helt annet hvis markedet endrer seg.

Hva om samarbeidspartneren ikke presterer så godt som du hadde håpet på? Binding kan også by på utfordringer dersom mange lar seg friste til å inngå langvarige avtaler med vilkår som ikke kan reforhandles.

Binding kan være hensiktsmessig i noen tilfeller for å sikre et gjennombrudd, men i praksis er det sjelden «nå eller aldri». En lovende startup vil kunne reforhandle avtalen eller inngå samarbeid med andre aktører.

En mellomløsning for å oppnå både forutsigbarhet og fleksibilitet, er å gi samarbeidspartneren en rett til å videreføre kontrakten basert på visse vilkår.

7. Kan fremtidige investorer leve med kontrakten?

En startup i vekstfasen vil få behov for ytterligere finansiering, og ofte oppstår behovet for ny kapital tidligere enn det man har sett for seg. Vellykkede startups er dessuten attraktive oppkjøpsobjekter.

Kontrakter som oppstiller et betydelig ansvar eller på andre måter innebærer stor risiko, kan ha en avskrekkende effekt i en investeringssituasjon.

En vanlig følge er dårligere vilkår for selskapet og aksjonærene enn det en ellers ville ha fått. Vurder vilkårene i kontrakten med dette i bakhodet.

8. Vern om personvern

En samarbeidspartner som får tilgang til personopplysning bør pålegges en eksplisitt plikt til å overholde gjeldende personvernregler. Kontrakten bør som minimum beskrive hvilke rutiner som gjelder for behandling av personopplysninger.

Merk at EUs nye forordning for personvern, GDPR, oppstiller strengere krav til håndtering av personopplysninger sammenlignet med tidligere. Det stilles blant annet krav om separat databehandleravtale for noen avtaletyper.

Mer informasjon om de nye personvernreglene finnes på Datatilsynets hjemmesider.

9. Hva hvis det oppstår tvist?

En rettsprosess i utlandet kan bli en så langtekkelig og kostbar affære at man i praksis er forhindret fra å kreve sin rett.

Motsatt kan en stevning rettet mot selskapet i en utenlandsk domstol være ruinerende.

Unngå derfor å avtale bruk av utenlandske domstoler hvis mulig, og styr unna land med høye erstatningsutbetalinger (som USA). Be om en nøytral domstol dersom samarbeidspartneren ikke aksepterer bruk av norske domstoler.

10. Be om hjelp hvis nødvendig

Be en rådgiver om hjelp hvis kontraktspråket er vanskelig tilgjengelig.

Kontrakter reiser mange problemstillinger og enkelte typer kontrakter kan innebære betydelig risiko. Et godt trent advokatøye vil raskt kunne avdekke potensielle risikofaktorer, og kan bistå med presiseringer som reduserer risikoen for senere tvist.

Er avtalen viktig for selskapet, kan det vise seg å være en billig forsikring.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.