- Konsolidering er opp til bransjen selv

- Konsolidering er opp til bransjen selv
OPP TIL BRANSJEN: Det er opp til bransjen selv å sørge for at den har en formålstjenlig struktur til å kunne løfte de store investeringene som trengs i kraftsektoren framover, mener energiminister Ola Borten Moe (Sp). Bilde: Øyvind Lie

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi tok nylig til orde for å slå sammen kraftselskaper slik at det kun blir to til tre igjen i en akse sør for Bergen og Oslo. Målet er å få nok kapital til å kunne gjennomføre nødvendige investeringer.

En massiv sammenslåing av kraftselskapene i Sør-Norge kan gi pumpekraftforkjemperne for mye makt, – Sammenslåing kan gi uheldig maktkonsentrasjon leder i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, Børre Rønningen.

Han frykter at økt utbygging av pumpekraft vil skape større problemer med blant annet erosjon og fiskedød i vassdragene.

Les også: Borten Moe lar utlendingene kjøpe opp vindkraften

Opp til bransjen

– Bør kraftbransjen konsolideres for å dekke kapitalbehovet?

Det er opp til bransjen selv å sørge for at den har en formålstjenlig struktur og dermed klarer å få nok og tilstrekkelig konkurransekraft. Vi har jo tidligere sett en til dels betydelig restrukturering av norsk kraftbransje. Nå er det kraftbransjen selv som må vurdere om den har en struktur som gjør at den er i stand til å møte utfordringene, sier Moe til Teknisk Ukeblad.

– Er det ikke fare for at en sammenslåing vil gjøre selskapene for sterke, slik at de får for mye makt i forhold til kommunene?

– Jeg tror det er veldig vanskelig å peke på noen sammenheng mellom størrelsen på selskapene og i hvilken grad de tar miljøhensyn, sier Moe.

Les også:

Rekordhøy kraftproduksjon

– Jeg er klimaoptimist

Full splid i regjeringen om dyrere strøm

Les mer om: