Kongsberg og Wilhelmsen etablerer Massterly

Kongsberg og Wilhelmsen etablerer selskap for autonome skip

Fra landbaserte kontrollsentre skal det nye selskapet Massterly overvåke og drifte autonome fartøy.

FFI-fartøyet Odin og modell av MV Yara Birkeland i Hortenbassenget.
FFI-fartøyet Odin og modell av MV Yara Birkeland i Hortenbassenget. (Horten kommune)

Fra landbaserte kontrollsentre skal det nye selskapet Massterly overvåke og drifte autonome fartøy.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

 

Det er to år til verdens første kommersielle containerskip, Yara Birkeland, etter planen skal seile autonomt.

Likevel etablerer Kongsberg-gruppen og Wilhelmsen et selskap som vil tilby hele spekteret av tjenester, infrastruktur og teknologi for autonome skip, del vil si skip som i prinsippet seiler uten mannskap og tar egne beslutninger.

Modelltesting av Yara Birkeland ble utført i fjor hos Ocean Space Centre. Bilde: Tore Stensvold

Kongsberg Maritime er tungt inn i teknologien som gjør Yara Birkeland til verdens første autonome frakteskip.

Wilhelmsen er på sin side verdens største på maritim logistikk. Selskapet har flere digitaliseringsprosjekter og tester ut ny teknologi, blant annet med droner, 3D-printing  av reservedeler og intelligente tau.

  Ved å kombinere de to selskapenes styrker, ønsker de å beholde og forsterke Norges rolle som ledende på autonome skip.

Tett samarbeid

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg-konsernet understreker at det unike klyngesamarbeidet, godt støttet opp av myndighetene, har bragt Norge i førersetet på autonomi og fjernstyrte operasjoner.

Høsten 2016 var Kongsberg med på etableringen av Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS). Utviklingen går fort.

Kunder fra hele verden kontakter Kongsberg.

Yara Birkeland er omgitt av infrastruktur som også skal fungere autonomt., deriblant kraner og lokal transport. Bilde: Yara/Kongsberg Maritime

- Når autonome skip om kort tid blir en realitet vil Massterly være avgjørende for å digitalisere infrastrukturen og driften, sier Geir Håøy.

Ny fase

Konsernsjef Thomas Wilhelmsen i Wilhelmsen sier at selskapet sammen med Kongsberg vil ta en lederrolle internasjonalt.

- Gjennom etableringen av Massterly tar vi neste steg for autonome skip ved å etablere infrastruktur og tjenestetilbud for å utvikle og drifte fartøyene, samt avanserte logistikkløsninger tilknyttet maritime, autonome operasjoner. Dette selskapet vil redusere kostnader i alle ledd og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen.

Flytårn

Massterly skuer til Avinor og deres fjernstyrt flytårn. Lanseringen av Massterly fant derfor sted hos Avinor i Oslo.

Avinor jobber med å fjernstyre mange mindre flyplasser fra Bodø. I løpet av tre år skal 15 kontrolltårn legges ned og i stedet skal trafikken fjernstyres fra et nybygd tårnsenter på Bodø lufthavn.

Nå testes teknologien ut i et kontrollsenter bygget opp i Oslo. Derfra kan Avinor se alt som skjer på flyplassen på Røst. Innen ett år er målet å ha testet ut teknologien og fått på plass regelverket. Norge ligger langt framme, blant annet med norsk teknologi fra Kongsberg og Indra Navia.

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier at sikkerheten ikke vil bli noe mindre, tvert i mot.  Digitaliseringen er nøkkelen samt sensorer og kamerateknologi i kombinasjon med annet utstyr på flyplassen og i fly.  

- Dette er teknologi vi etter hvert vil se også på Gardermoen og  Frankfurt, ja over hele verden, sier Falk-Petersen. 

Ivrig minister

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk demonstrert fjernstyring av to delvis autonome testfartøy Kongsberg har i Trondheim. Han prøvde også å styre ett av fartøyene. Røe Isaksen var veldig begeistret for Kongsberg og Wilhelmsens initiativ.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen stirrer inn i skjermen og styrer ett av de to drone-skipene i Trondheimsfjorden. Videolink til Trondheim viser fartøyene på TV-skjermen på veggen. Kongsbergs konsernsjef Geir Håøy viser ministeren hvordan styringen skal gjøres, mens Thomas Wilhelmsen følger med. Bilde: Tore Stensvold

- Autonomi kommer for fullt. Det handler både om sikkerhet og miljø. Skal Norge klare å holde posisjonen som ledende, er det veldig viktig at selskapene som ligger langt framme går sammen, sier Røe Isaksen til TU.

Han tror ikke det blir færre arbeidsplasser. Noen yrker kan bli borte eller få nytt innhold. Ved å ligge i front, skapes det nye.

- Vi kan bygge ny industri og skape andre typer arbeidsplasser med ny teknologi, sier Røe Isaksen.

Konsernsjefen i Wilhelmsen trekker fram samme poeng.

- Totalt sett skal vi skape flere arbeidsplasser med mer interessant innhold, sier Wilhelmsen.

Miljøpotensial

Wilhelmsen tror det vil bli et betydelig marked for tjenester knyttet til autonomi og knytter utviklingen til mer miljøvennlig transport. Yara og drift av deres skip Yara Birkeland er en naturlig første kunde, selv om ingen kontrakt er inngått.

Kartet viser hvor det autonome skipet MV "Yara Birkeland" skal seile, fra Herøya til Brevik og Larvik containerterminaler. Bilde: Kjersti Magnussen/Google Maps

- Foreløpig er vi helt i starten av denne utviklingen. I første rekke er det nærskipsfarten som vil ta i bruk autonome skip. Dette innebærer også økt konkurransekraft for å flytte transport fra vei til sjø. Massterly vil tilby miljøvennlig transport med null eller særdeles lave utslipp. Gevinstene er økt effektivitet og reduksjon av klimautslipp. For Norge som en havnasjon vil dette bli et viktig bidrag for å nå FNs internasjonale bærekraftsmål, sier Wilhelmsen.

Autonom utvikling

'Hugin» sjøsettes fra KV Barentshav tidligere i vinter. Hugin benyttes i mange leteoppdrag. Her ble Hugin brukt i søket etter et styrtet russisk helikopteret ved Svalbard.  Bilde: Kystvakta

I samarbeid med FFI har Kongsberg utviklet  og kommersialisert den autonome undervannsfarkosten Hugin. Sammen utvikler de også det autonome overflatefartøyet Odin. I fjor demonstrerte FFI og Kongsberg at antikollisjonssystemet fungerer. Det er en vesentlig del av autonomisystemet.

FFI og Kongsberg demonstrerte i fjor antikollisjonssystemet til overflatefartøyet Odin. Bilde: Tore Stensvold

Den neste milepælen blir å implementere autonomisystemene på Yara Birkeland. Neste år vil det settes inn i transport av containere med gjødsel. Det skal ha en mobil bro om bord, men også kunne  fjernstyres før det i 2020 skal kunne seile uten mannskap om bord. Da skal det «selv» ta avgjørelser for å unngå hindringer og ta hensyn til annen trafikk ved seiling mellom Yaras anlegg i Porsgrunn og utskipingsterminalen i Brevik og Larvik.

Innovasjonslab

Massterly vil etableres på Lysaker.

Der har Wilhelmsen etablert et senter for nyskaping, Maritime Innovation Lab. Senteret har allerede flere leietakere. Wilhelmsen mener de tar et bransjeansvar ved å tilby rimelig kontorleie for oppstartsselskaper som retter seg mot den maritime næringen.

Navnet på selskapet, Massterly, spiller på flere begreper (master, mester, mesterlig) kombinert med en forkortelse av Marine Autonomous Surface Ships.

Penger

Massterly kommer neppe til å gå med store overskudd de par første årene, vedgår konsernsjefene.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v), Geir Håøy og Thomas Wilhelmsen. Bilde: Tore Stensvold

- Ambisjonen er å tjene penger på sikt, men det vil kanskje ta et par år. Det gjelder å ta en posisjon. Autonomi kommer for fullt og sammen med Kongsberg og deres teknologi, har vi de beste forutsetninger, sier Wilhelmsen til TU.

Håøy påpeker at den norske klyngeerfaringen, de tette og nære bånd, er en stor fordel.

- Andre land jobber intenst med autonomi, men få andre har den kombinasjonen logistikk og drift fra Wilhelmsen og Kongsbergs teknologi, sier Håøy.

De norske myndighetenes engasjement ved Sjøfartsdirektoratet og Kystverket trekkes også fram av de to konsernsjefene.

Regelverket må på plass. Det kan være lettere få til i et lite land som Norge der teknologien kan testes ut i kystnær trafikk. Når det beviselig fungerer her, er det lettere å få aksept internasjonalt og overføring til internasjonale regler.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå