Kobolt i danske elbusser: Kan ikke garantere at batteriene er produsert uten barnearbeid

Selv om en undersøkelse fra det norske busselskapet Ruter viser høy risiko for at utvinningen av kobolt skjer under sterkt uforsvarlige forhold, ønsker det danske selskapet Movia verken å stille strengere krav til leverandører eller å boikotte elbussbatterier med kobolt.

Kobolt i danske elbusser: Kan ikke garantere at batteriene er produsert uten barnearbeid
Allerede i 2014 startet Movia med elektriske busser i København. Foto: Movia

Norske Ruter vurderer at utvinningen av kobolt til utbredte elbuss-batterier skjer med høy risiko for brudd på menneskerettigheter, barnearbeid og korrupsjon.