Kobler Statoil-satellitt

Oppdraget består i oppkobling av en rørledning mellom satellittfeltet og Sleipner T samt oppkobling av en annen rørledning og levering av styringssystemer mellom satellittfeltet og Sleipner A. Kontrakten er en videreføring av tidligere avtaler mellom partene.

Aker Kværner begynner arbeidet straks og i løpet av to år skal arbeidene være utført. Flere Stavanger-baserte Kværner-bedrifter involveres i arbeidet.

Aker Offshore Partner skal stå for prosjektledelse, engineering og nødvendig arbeid på plattformene.

Fabrikasjon vil bli utført ved Kværner Rosenberg, mens Aker Elektro står for elektroinstallasjoner.

Arbeidet vil beskjeftige ca 40 ingeniører fra start og ca 50 operatører på verkstedet fra august 2003.

Installasjonsarbeidene på plattformene Sleipner A og Sleipner T vil starte i januar 2004 og på topp beskjeftige ca 100 personer.

Denne kontrakten er en videreføring av en modifikasjonskontrakt på 350 millioner kroner som ble tildelt i fjor. Statoil ville ha opsjon på forlengelse, og den er nå erklært.

Den opprinnelige kontrakten omfatter modifikasjonsarbeider som er nødvendig for å skaffe ekstra kompresjon for å holde oppe produksjonsnivået fra Sleipner Vest-feltet, skriver selskapet i en pressemelding. Dette arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av 2004.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå